Home » Met pensioen – de (financiële) voorbereiding
By | Published On: 20 april 2021| Views: 272|

Met pensioen – de (financiële) voorbereiding

Je bent al tientallen jaren aan het werk, misschien al wel het grootste gedeelte van je leven. Maar er komt een tijd dat je mag stoppen met werken: je pensioen is in zicht. Moet je nog een aantal jaren werken? Tel je de dagen al af? Of zie je er eigenlijk tegenop om te stoppen met werken? En wat te doen als het eenmaal zover is? Is alles goed geregeld?

voorbereiding pensioenVeel mensen hebben geen idee wat het pensioen met zich meebrengt. Ze wachten vaak tot kort voor hun pensionering om hun toekomstige leven – en de daarbij komende financiële aspecten – voor zichzelf inzichtelijk te maken. Echter doe je er verstandig aan om eerder stil te staan bij het goed regelen van je pensioen. Wat kun je bijvoorbeeld al enkele jaren van tevoren regelen, zodat je straks zorgeloos en goed voorbereid met pensioen kunt gaan? In dit artikel geven we een aantal tips voor persoonlijke keuzes en mogelijkheden met betrekking tot het opnemen van je pensioen. Zaken waar je nu alvast rekening mee kunt houden. Zodat straks het enige wat je nog hoeft te doen…. is genieten van je pensioen!

Op tijd regelen van je pensioenzaken

Een goede voorbereiding van je pensioen biedt vaak meer mogelijkheden dan je vooraf misschien had bedacht. Daarnaast zorgt het ervoor dat je straks niet voor (financiële) verrassingen komt te staan. Neem dus de tijd om goed uit te (laten) zoeken welke mogelijkheden er voor jouw pensioen zijn. Misschien kun je wel vroegtijdig met pensioen of alvast met deeltijd pensioen, zodat je het de laatste jaren van je werkzame leven wat rustiger aan kunt doen. En hoe ziet je financiële situatie er na je pensioen uit? Wat zijn verstandige keuzes? Voor sommige mensen kan een hoog-laag pensioen aantrekkelijk zijn of een opname van een deel van het pensioen in de eerste jaren na pensionering. Diverse keuzes die je rustig kunt overwegen als je ruim de tijd neemt om je pensioen te regelen. Stel het maken van een (financieel) overzicht dan ook niet te lang uit en plan er de tijd voor in.

Hoe kun je je pensioen goed regelen?

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om vooraf je pensioen goed te regelen. Maak bijvoorbeeld inzichtelijk hoe jouw situatie er in de laatste jaren van je werkzame leven en straks na je pensionering uit komt te zien. Dit kun je voor jezelf doen, maar het is verstandig om ook meteen te kijken naar het pensioen van je eventuele partner. Kom je er niet helemaal uit? Dan kan een financieel adviseur uitkomst bieden.

Onderstaande casussen geven aan hoe anderen zich hebben voorbereid op hun vervroegde pensionering.

Casus Ton

Ton (69) heeft ruim 35 jaar als manager in de zorg gewerkt. Drie jaar voor zijn pensioen heeft hij samen met een financieel expert zijn situatie doorgenomen. Samen hebben ze een overzicht opgesteld waaruit bleek dat Ton vroegtijdig kon stoppen met werken zonder daar financieel veel op in te hoeven leveren. Op 63-jarige leeftijd ging Ton met vervroegd pensioen en hij kijkt daar nu met plezier op terug. Hij heeft zijn werkzame leven op een prettige en rustige manier kunnen afronden.

Ton: “Tot op de dag van vandaag heb ik geen spijt van mijn keuze om eerder te stoppen met werken en met vervroegd pensioen te gaan. Hoewel ik het al die jaren ontzettend naar mijn zin heb gehad, geniet ik nu van de rust die is ontstaan nadat ik de keuze maakte om eerder te stoppen met werken. Er is een wereld voor me open gegaan. Zoveel nieuwe kansen en mogelijkheden! Ik raad het iedereen aan om goed te onderzoeken of het mogelijk is om eerder te stoppen met werken.”

Casus Liesbeth

Liesbeth (66) heeft meer dan 40 jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. Twee jaar geleden ging ze met vervroegd pensioen.

Liesbeth: “Nooit was het in me opgekomen om eerder te stoppen met werken. Ik ging nog steeds elke dag met veel plezier naar mijn