By | Published On: 20 april 2021| Views: 132|

Situationeel leiderschap

De wereld verandert. Hoe verander je mee als organisatie en als leider?

De route naar succes vraagt om situationeel leiderschap. Ofwel: leiderschap dat ervan uit gaat dat elke situatie en iedere medewerker vraagt om een andere aanpak. Immers, geen situatie is dezelfde, en ieder mens is anders. Maar hoe pak je dat nou concreet aan?

Vier basisstijlen van leiderschap

De theorie van situationeel leiderschap is ontwikkeld door Ken Blanchard en Paul Hersey. Het model gaat uit van vier basisstijlen van leiderschap, die variëren voor wat betreft het sturende gedrag en het ondersteunende gedrag. Welke leiderschapsstijl nodig is, hangt af van de kennis en vaardigheden van de medewerker én van de mate van motivatie en zelfvertrouwen. Om een voorbeeld te geven: het aansturen van een team van hoogopgeleide medewerkers met een zelfstandige taak, vergt heel waarschijnlijk een andere leiderschapsstijl dan het aansturen van een team fabrieksmedewerkers.

Situationeel leiderschap sluit goed aan bij het principe van waardecreërend leiderschap, dat mensen met diverse opvattingen, belangen en competenties verbindt. Met als doel samen een economisch haalbaar, ecologisch verantwoord en sociaal rechtvaardig resultaat te behalen.

Het gaat om deze vier basisstijlen:

Instrueren

Vraagt de situatie om veel sturing? Dan is instruerend leiderschap gewenst. De leider stelt zich vooral directief op. Hij vertelt welke taken de medewerkers moeten uitvoeren en wanneer het werk klaar moet zijn. Kortom: de leider geeft vooral instructies.

Overleggen

Net als bij instrueren vertelt de leider aan de medewerkers wat er moet gebeuren en wanneer het werk af moet. Met dit verschil dat medewerkers ook kunnen vragen om een uitleg. Dit is bijvoorbeeld van toepassing in situaties waarbij medewerkers weliswaar sturing, tekst en uitleg nodig hebben, maar die ook de ruimte krijgen in hun werk. Het is belangrijk dat de medewerkers weten waarom iets moet gebeuren en wat daarvan het belang is. Dit zorgt voor motivatie.

Ondersteunen

Weten de medewerkers hoe ze hun taken moeten uitvoeren, maar is het belangrijk dat je hen motiveer