By | Published On: 20 april 2021| Views: 177|

Value-based healthcare door de ogen van de patiënt: PREM integrale zorg

De gezondheidszorg moet duurzamer worden. Dit kunnen we bereiken door de zorg te organiseren volgens de principes van Triple Aim en Value Based Healthcare, oftewel: waardegedreven zorg. Willen we dit realiseren, dan moeten we een helder beeld hebben van de huidige versnippering van de zorg en waar de knelpunten liggen. Daartoe moeten we diegene volgen die direct met de zorg te maken heeft: de patiënt. Gevalideerde vragenlijsten, de zogenaamde PREMs, zijn hiervoor bij uitstek geschikt.