By | Published On: 10 juni 2021| Views: 125|

Value based healthcare: Ga eens op spreekuur bij uw patiënt

Never waste a good crisis

Een groeiende zorgvraag, steeds verder stijgende kosten en steeds minder mensen om die zorg te leveren. De maatschappelijke crisis tekent zich af. Vooral de toename van het aantal mensen met complexe en meervoudige chronische aandoeningen staat op gespannen voet met de huidige versnipperde organisatie van zorg. Kritische geluiden over de ‘verantwoordingsindustrie’ in de gezondheidszorg vragen om nieuwe ontschotte organisaties van zorg. Oftewel, value based healthcare of waardegedreven zorg. Een aanpak waarbij de door de patiënt ervaren waarde centraal staat.

De patiënt of mens centraal?

Het mantra van ‘patiënt centraal’ wordt beschouwd als de sleutel tot ontschotting. Een mooie belofte, maar die is in de praktijk vaak ver te zoeken. Logisch, want het woord patiënt geeft het al aan: iemand in een afhankelijk positie met beperkte keuzemogelijkheden. Al jaren weten zorgverleners immers wat goed is voor iemand in nood. En dat is maar goed ook, want in een levensbedreigende situatie zit u niet te wachten op een gezamenlijk besluitvormingsproces. Vanuit het perspectief van iemand met een chronische aandoening ligt dit echter anders. Mensen met een chronische ziekte moeten zelf hun aandoening zien in te passen in hun d