By | Published On: 10 juni 2021| Views: 129|

Value based healthcare: Weet u wat uw patiënt kost?

Triple aim-doelstellingen, value-based healthcare, shared savings, anderhalvelijnszorg. De zorg begint zich steeds meer te buigen over het realiseren van kwaliteit tegen lagere kosten. Oftewel, waardegedreven zorg. Samenwerking tussen verschillende partijen in de regio is een van de manieren om dat te realiseren. Maar hoe creëer je daarin waarde voor alle stakeholders, en in het bijzonder voor de patiënt? Om dit in kaart te brengen is een integrale business modelling-methodiek nodig.

Waardecreatie in de zorg

Kent u de zorgvraag van uw populatie? Weet u wat de gezondheidsrisico’s zijn binnen uw populatie? Weet u wat uw patiënt daadwerkelijk kost? Door deze vragen en gegevens bij elkaar te brengen krijgen we zicht op de toegevoegde waarde van een project en/ of samenwerking.De volgende formule helpt daarbij: