Home » Vijf financiële adviezen voor medewerkers die bijna met pensioen gaan

Vijf financiële adviezen voor medewerkers die bijna met pensioen gaan

Twintig jaar werkt Henk nu bij de organisatie. Nog vijf jaar en hij gaat met pensioen. Een nieuwe levensfase breekt aan. Henk heeft er veel zin in. Maar het is ook spannend. Want hoe zit het precies met zijn pensioen? Wat moet hij allemaal regelen? Hoeveel heeft hij straks te besteden? Moet hij misschien zuiniger gaan leven?

Henk heeft dus nogal wat vragen. Wat hij nodig heeft? Eerlijke voorlichting over het pensioen. En dat is bij uitstek iets voor jou als HRM’er. Heb het hierover in een persoonlijk gesprek. En zijn er in de organisatie meerdere mensen die op termijn met pensioen gaan? Beleg dan een informatiebijeenkomst. En nodig daarbij bijvoorbeeld het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar uit. Dat hoort bij goed werkgeverschap en wordt enorm gewaardeerd. Vijf onderwerpen om te bespreken met je medewerker:

1. Inzicht in het pensioen

Het is allereerst belangrijk dat de medewerker inzicht krijgt in de hoogte van zijn pensioen:

De medewerker kan kijken bij het eigen pensioenfonds wat er is opgebouwd. Sowieso dient de medewerker het opgebouwde pensioen bij het pensioenfonds aan te vragen. Het is verstandig dat de medewerker bij het pensioenfonds navraagt hoe lang van tevoren dit moet gebeuren. Het pensioenfonds berekent dan hoeveel geld wordt uitgekeerd. Heeft de medewerker pensioen opgebouwd bij meerdere fondsen? Dan moet hij of zij zich bij elk van deze fondsen melden. Handig om te weten: in de loop van 2019 wordt de regeling voor het afkopen van kleine pensioenen vervangen door een regeling van waardeoverdracht. Dit betekent dat alle pensioenen van iemand worden samengevoegd tot één oudedagsvoorziening.

Download de publicatie ‘Pensioenwet in beeld’ van de Rijksoverheid

Op mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD) ziet de medewerker een compleet overzicht van al zijn of haar pensioenen. Let wel: het overzicht gaat uit van doorwerken tot de ingangsdatum van de AOW. Ook wordt er bij deze berekening vanuit gegaan dat er geen partnerscheiding is geweest. Bovendien zijn de bedragen niet altijd actueel. Op pensioenkijker.nl vind je veel gestelde vragen over pensioen.

Is er wel een partnerscheiding geweest? Wijs de medewerker dan op het scheidingsconvenant. Wat zegt dit convenant over het pensioen? Zijn daar afspraken over gemaakt? Of heeft de ex-partner nog recht op 50% van het pensioen?

2. AOW aanvragen

Het is verstandig dat de medewerker circa 3 tot 6 maanden voor de pensioendatum de AOW-uitkering aanvraagt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Gebeurt dit niet op tijd, dan verstrekt de SVB de uitkering tot maximaal een jaar met terugwerkende kracht.

Iedereen die in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt, heeft recht op een AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet). De hoogte van deze uitkering hangt af van het aantal jaren dat iemand in Nederland verbleef. Voor mensen die een tijd niet in Nederland woonden, gelden allerlei regels.

Lees meer over de AOW op rijksoverheid.nl3. Belastingstips

Als de medewerker eenmaal met pensioen is, dan blijft hij of zij loonheffing betalen. Namelijk: over het AOW en het pensioen. Het is verstandig de loonheffing te laten inhouden van het hoogste inkomen. Meestal is dat het AOW, maar soms de pensioenuitkering. Dit voorkomt dat belasting moet worden bijbetaald. Heeft de medewerker meerdere pensioenuitkeringen? Tip dan om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te vragen.

Is er ook sprake van een zogenoemd derdepijlerpensioen (lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of bankspaarrekening)? Ook dan komt de fiscus om de hoek kijken.

4. Andere belastingtarieven

Voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt gelden andere belastingtarieven. Over de eerste twee belastingschijven betalen ze ongeveer de helft minder belasting dan mensen die werken. Wie eerder met pensioen gaat, betaalt wel de hoge belastingtarieven.

Meer hierover op de website van de Belastingdienst

5. Vermogen schenken aan (klein)kinderen of anderen

Je denkt er misschien niet zo snel aan, maar het schenken van vermogen bij leven kan interessant zijn. Goed dus om de medewerker daarop te wijzen. Tenminste, als hij wel wat vermogen kan missen. Jaarlijks kan hij of zij belastingvrij zo’n 5.000 euro schenken aan de kinderen en circa 2.000 euro aan de kleinkinderen of anderen. Voor specifieke situaties gelden verhoogde vrijstellingen. Zoals een studie of een eigen woning.

De zachte kanten van de pensionering

Belangrijk natuurlijk om het te hebben over de financiële kant van de pensionering. Minstens zo belangrijk zijn echter de ‘zachte’ kanten. Wat verandert er in iemands leven? Hoe geef je als gepensioneerde invulling aan je pensioen? Het is goed om ook daarover het gesprek aan te gaan. Onze ervaring is dat dit veel oplevert. Hecht jij hier als HRM’er veel waarde aan? Ook Essenburgh Training & Advies biedt hiervoor mogelijkheden:

Training Duurzame Inzetbaarheid

Het is natuurlijk belangrijk dat ook oudere medewerkers vitaal en met plezier blijven werken. Dat zij geïnspireerd blijven en het gevoel hebben dat hun werk ertoe doet. Merk je dat de veerkracht van oudere medewerkers onder druk staat? Tijdens de training Duurzame Inzetbaarheid, bedoeld voor medewerkers van circa 50 jaar en ouder, (her)ontdekken zij gezamenlijk hun vitaliteit.

Training Pensioen in zicht

Veel organisaties gunnen hun oudere medewerkers de training Pensioen in zicht. Daarin hebben zij de ruimte om te reflecteren en vooruit te kijken. Hoe kijken ze terug op hun werkbare leven? Wat gaan ze doen als ze eenmaal met pensioen zijn? Wat wordt het nieuwe leefritme? Kortom, het programma biedt mensen de inzichten die zij nodig hebben om hun nieuwe leven in te vullen. Zowel grote landelijke organisaties als kleinere bedrijven kiezen hiervoor. Waarom? Omdat ze hiermee laten zien dat ze oog en waardering hebben voor hun medewerkers.

Wil je oudere medewerkers goed begeleiden in de laatste jaren dat zij werken? Bekijk dan onze Pensioen in zicht trainingen. Die bieden verdieping én praktische handvatten. Desgewenst maken we een training op maat. Wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid en wat jij als HRM’er hierin kan betekenen voor je medewerkers? Download ons e-Boek voor alle ins en outs!

Zijn er in jouw organisatie oudere werknemers die binnenkort met pensioen gaan? Of ben je benieuwd wat Essenburgh nog meer voor je kan betekenen? Kijk dan ook eens bij onze pensioen in zicht trainingen.

Avatar foto
Ans Withaar

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Checklist Pensioen in zicht
De belangrijkste aspecten van met pensioen gaan op een rij!

Download nu
Stappenplan voor het Grote Genieten tijdens je pensioenHoe ontwikkel je een sociaal rechtvaardige organisatie?
Substitutie 6 lessenSix lessons for successful care coordination

SPECIAAL VOOR JOU