DE HEALTH CASE

De health case

Hoe krijg je als zorgorganisatie de financiering voor je zorginnovatie rond? En hoe kan je als verzekeraar slim inkopen en financieringen mijden of spreiden? Wij onderbouwen jouw intuïtie met feiten, in een health case. Hierin tonen we de impact van jouw zorginnovatie aan op gezondheid. Dit doen we op basis van literatuurstudies en data-analyses. De health case geeft je handvatten om te sturen op resultaten en groei. Dit geeft je een voorsprong op je concurrentie.

Stap 1. STRATEGIE

Een goede strategie legt de basis voor een succesvolle health case. We besteden hieraan dan ook veel aandacht. We structureren je aanpak met behulp van het Regenboogmodel en andere tools. we beschrijven de activiteiten en de stakeholders. Leggen vast wat er allemaal nodig is voor een gedragsverandering. Ook maken we een uitkomstenmatrix over de te verwachten effecten, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, kwaliteit en kosten.

Stap 2. ONTWERPEN (VALIDEREN)

We helpen je bij het ontwerpen van het onderzoek dat nodig is om de belangrijkste aannames te valideren. Bijvoorbeeld over de haalbaarheid, duurzaamheid en impact van jouw ideeën en projecten.

Stap 3. BUSINESS MODEL

Je hebt de strategie, de wetenschappelijke onderbouwing en een idee over de te verwachten impact. De volgende stap is het ontwikkelen van een business model voor je stakeholders. We helpen je het uitwerken van het business model en het verdienmodel van jouw zorginnovatie. Je weet dan zeker dat alle vereiste activiteiten aanwezig zijn om de nieuwe waardepropositie te realiseren.

IMPACTVOORSPELLING

Wat is het potentieel van jouw zorginnovatie? Kom je daarmee tot betere behandelresultaten tegen lagere kosten (Quadruple Aim)? Om daarachter te komen doen we een uitspraak over de te verwachten impact op bijvoorbeeld veiligheid, functioneren, symptomen, herstel, kosten en productiviteit. Dit doen we op basis van een voorspelling (aan de hand van literatuuronderzoek) of we testen dit op jullie eigen data, als die voorhanden zijn. Daarna publiceren we de case in een peer-reviewed journal. Een wetenschappelijke aanpak die financiers en professionals overtuigt.

NAAR COACHING
blog 20 wendbare organisatie

Case study: Value based care Diaverum

De uitdaging

Netwerkzorg wordt gezien als de strategie om de Qudruple aim te realiseren, maar Diaverum had te weinig bewijs en informatie hoe ze dit in de praktijk moesten implementeren en meten. Er waren veel pilots en projecten maar niet met het gewenste resultaat. Het implementeren van een succesvolle netwerkzorg strategie was essentieel voor het krijgen van goede contracten met overheden en verzekeraars in verschillende landen.

De oplossing

In samenwerking met Essenburgh is in drie jaar tijd de netwerkstrategie vertaald in een plan van aanpak. Dit om de implementatie en impact van de netwerkzorg strategie van Diaverum te sturen en te meten.

Benieuwd wat we gedaan hebben? Download dan de casestudie.

casestudy

Aanvraag case study