Project Description

De impact van ketenzorg voor patiënten met een chronische aandoening

Een onderzoek naar de impact van ketenzorg op waardegedreven zorg voor patiënten met een chronische aandoening – in opdracht van CZ

Hoe tonen we de impact van de chronische ketenzorg aan?

 

Aanpak & Resultaat
Bij chronische ketenzorg zijn meerdere partijen betrokken bij de behandeling van een patiënt; zorgverleners, instellingen, huisarts, mantelzorg etc. Een goede samenwerking en afstemming is hierbij cruciaal. Maar hoe kan de impact van deze ketenzorg worden aangetoond? In samenwerking met CZ zijn door middel van onderzoek kwaliteitsindicatoren verzameld waardoor interventies en uitkomsten kunnen worden verbeterd (evidence synthese).