Project Description

Het effect van een nieuwe werkwijze voor nierpatiënten in Colombia

Voor Compensar

Een onderzoek naar een populatiegerichte aanpak voor nierpatiënten in Colombia – in opdracht van Compensar / Baxter.

Het vraagstuk?

Hoe tonen we de impact van een nieuwe werkwijze op Triple Aim aan?

Aanpak & Resultaat

De vernieuwde methodieken voor behandeling van chronische dialysepatiënten in Colombia hebben invloed gehad op de zorgkosten en het zorgnetwerk rondom deze specifieke patiëntengroep.

Essenburgh was betrokken bij de evaluatie van dit nieuwe geïntegreerde zorgmodel voor nierpatiënten in Colombia. Het onderzoek richtte zich op het aantonen van de verbetering van klinische resultaten en efficiëntie in ziekenhuisopnamekosten binnen de populatie.

Resultaat

De aanpassingen in het zorgmodel voor nierpatiënten laat een daling van het aantal ziekenhuisopnames zien. Ook is een zorgkostenreductie voor deze patiëntengroep zichtbaar. De resultaten zijn uitgewerkt in een rapportage en worden gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel.

Meer weten over deze case?
De publicatie is als E-book verkrijgbaar op Amazon.
Voor onze input kun je even contact met ons opnemen