Project Description

NORDIC NETCARE | E-health voor patiënten met gewrichtspijn-klachten

Een systematische literatuurstudie en meta-analyse naar de effectiviteit en doelmatigheid van e-health interventies voor patiënten met gewrichtspijn – in opdracht van Nordic Netcare.

Hoe tonen we de impact van onze blended care/e-health aanpak aan op de Triple Aim / Quadruple Aim?

Aanpak & Resultaat
Het onderzoek n.a.v. het vraagstuk van Nordic Netcare bestond uit twee onderdelen: Evidence Synthese en Real World Evidence.

Met betrekking tot Evidence Synthese is een meta-analyse uitgevoerd, waarin alle wetenschappelijke publicaties zijn doorgenomen m.b.t. e-health interventies voor patiënten met musculoskeletale pijn. Alle artikelen en publicaties rondom dit thema – inclusief interventies en effecten – zijn verzameld en geanalyseerd. Op basis hiervan is een meta-analyse uitgevoerd om het effect en de doelmatigheid van e-health interventies voor mensen met gewrichtspijnklachten te bepalen. De resultaten zijn gepubliceerd in een internationaal peer-reviewed journal

Met betrekking tot Real World Evidence is er voor Nordic Netcare een case-control studie ontwikkeld om de kosteneffectiviteit van hun blended care model te bepalen. In dit onderzoek kijken we specifiek naar wat de beste combinatie van online fysiotherapie interventie(s) is voor mensen gewrichtspijn klachten, denk aan lage rug-, nek- en knieklachten. De data uit de meta-analyse wordt gebruikt om te vergelijken hoe kosteneffectief de Nordic Netcare aanpak is in vergelijking met internationale best practices. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel.

 

Meer weten over deze case?
Je leest de volledige publicatie hier