Project Description

THERAPIELAND |  E-Health in de GGZ en het sociale domein – Wat werkt?

Een meta-analyse en Delphi studie naar succesindicatoren van e-Mental Health – in opdracht van Therapieland

Hoe tonen we de impact van ons e-Health platform op Quadruple Aim aan?

Aanpak & Resultaat
Voor Therapieland hebben we een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd naar de waarde van e-Health initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein. Op welke vlakken draagt e-Health bij aan het voorkomen en verbeteren van psychische klachten, de kwaliteit van leven en de efficiëntie van zorg voor deze patiëntengroep? En hoe kan de toegevoegde waarde van e-Health in kaart worden gebracht?

Deze studie en analyse vormt de basis voor Delphi onderzoek naar de kernset van uitkomstmaten (KPI’s) voor e-Health in de GGZ en het sociale domein.