Project Description

WHO | Geïntegreerde zorg voor ouderen: een overzicht van studies

Een systematisch literatuuronderzoek naar integrale zorg voor kwetsbare ouderen – in opdracht van The World Health Organization (WHO).

Hoe maken we internationaal beleid voor netwerkzorg bij kwetsbare ouderen?

Aanpak & Resultaat
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een geïntegreerde zorg aanpak voor kwetsbare ouderen voorgesteld om zorginstellingen te begeleiden bij het beter ondersteunen van deze doelgroep. Het doel van dit onderzoek was de vormen van geïntegreerde zorgmodellen voor ouderen systematisch in kaart te brengen.

Door gebruik te maken van systematische rapid review methode zijn de verschillende geïntegreerde zorg interventies op micro-, meso- en macroniveau in kaart gebracht.

Dit heeft geresulteerd in een uitgebreide rapportage m.b.t. zorgmodellen voor kwetsbare ouderen en de implementatiestrategieën die hiermee gepaard gaan. Inclusief uitdagingen, kansen en suggesties voor vervolgonderzoek.

 

Meer weten over deze case?
Download het artikel ‘Elements of integrated care approaches for older people: a review of reviews’.