Leiderschap

EBOOK LEIDERSCHAP IN DE ECONOMIE VAN WAARDE

Ebook Leiderschap in de economie van waarde

Leidinggeven aan de uitdagingen van morgen draait om het realiseren van meervoudige waardecreatie: economisch haalbaar, ecologisch verantwoord en sociaal rechtvaardige resultaten. Om deze meervoudige waardecreatie te realiseren, is niet één organisatie ‘exclusief’ aan zet, maar het netwerk, de gemeenschap, de community.

Organisatienetwerken opereren fundamenteel anders dan traditionele organisaties en er worden andere eisen aan het leiderschap gesteld. Wij noemen dit waardecreërend leiderschap: het verbinden van mensen en organisaties met verschillende opvattingen, belangen en competenties om samen een economisch haalbaar, ecologisch verantwoord en sociaal rechtvaardig resultaat te realiseren dat geen van de partijen afzonderlijk had kunnen bereiken.

Dit eBook geeft je inzicht in wat waardecreërend leiderschap precies inhoudt en de stappen die nodig zijn om het in de praktijk te realiseren. Bovendien geeft het aan de hand van ons Regenboogmodel een praktische invulling aan het concept van waardecreërend leiderschap.

leiderschap economie van waarde

Aanvraagformulier