Essenburgh advies

Advies

Implementatie

Hoe kan Essenburgh jou en je organisatie helpen bij het doorvoeren van verandering?

Veranderen gaat niet zonder slag of stoot. 70% tot 80% van de verandertrajecten resulteert niet in het gewenste resultaat. Onvoldoende draagvlak, een gebrek aan sturing en haperend projectmanagement zorgen ervoor dat de beoogde verandering een stille dood sterft. Essenburgh helpt je bij het maken van een implementatieplan en een gedegen aanpak waarmee verandering realiteit wordt. We brengen verandering van de boardroom naar de werkvloer, waar het écht effect heeft.   

We kunnen jou en je organisatie ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van verandertrajecten. Op basis van een nulmeting brengen we jouw prestaties en kansen op het gebied van kwaliteit, klantgerichtheid en doelmatigheid in kaart. We weten welke implementatietechnieken werken en welke niet, zodat je ze meteen kunt toepassen in de dagelijkse werkpraktijk.

Essenburgh heeft veel ervaring met het begeleiden van complexe verandertrajecten. We werken veel samen met zorgorganisaties, maar ook met andere hulporganisaties zoals de brandweer. We hebben daarbij altijd oog voor de ‘harde’ en ‘zachte’ kant om te komen tot pragmatische en gedragen oplossingen. Graag gaan we met jou in gesprek over wat je precies wilt bereiken!

implementatie.jpg

Meer informatie?