eerste hulp bij waardegedreven zorg.jpg

Betere zorg

Eerste Hulp bij Waardegedreven Zorg

Waardegedreven zorg, of Value Based Healthcare, is een taak voor de hele zorgketen. Het gaat dus verder dan de muren van het ziekenhuis. Maar waardegedreven zorg betekent voor iedereen iets anders. Want wat is ‘waardevol’? Om dat te bepalen, moeten we leren denken vanuit de patiënt, de professional, de zorgverzekeraar, de leverancier, de bestuurder én de overheid. Want echte waarde creëer je pas als je je kunt inleven in de belangen van alle betrokken partijen.  

Over de training Eerste Hulp bij Waardegedreven Zorg

Als je aan de slag gaat met waardegedreven zorg kan een business case helpen. Hierin werk je verschillende scenario’s uit, zodat je een goed beeld krijgt van mogelijke obstakels en problemen. Uit de scenario’s kies je vervolgens de beste en dat wordt je plan van aanpak. In de training Eerste hulp bij Waardegedreven Zorg helpt Essenburgh je bij het uitwerken van zo’n business case. Samen zetten we de uitgangspunten voor samenwerking op papier en berekenen we het potentiële gezondheids- en financieel rendement. Ook laten we je zien hoe je de business case gebruikt om waardegedreven zorg waar te maken in je organisatie, wijk of regio. Vraag via het formulier een offerte aan voor de training Eerste Hulp bij Waardegedreven Zorg.

Over de training Eerste Hulp bij Netwerkzorg

Tijdens de training Eerste Hulp bij Netwerkzorg zoom je in op de verschillende partijen die betrokken zijn bij de zorg voor een patiënt. Je bekijkt de zorg door de bril van de professional, de zorgverzekeraar, de leverancier, de bestuurder, de overheid en natuurlijk de patiënt zelf. Wat zijn hun belangen? En wat moet er gebeuren om iedereen goed te laten samenwerken? We bespreken de meest recente inzichten over netwerkzorg en geven je praktische handvatten om zelf een netwerk op te bouwen waar de patiënt beter van wordt. Vraag een offerte aan via het formulier.

Over de training Eerste hulp bij Populatiebekostiging

Bij de training Eerste hulp bij Populatiebekostiging gaan we dieper in op een nieuwe manier van zorgfinanciering en contracteren. Populatiebekostiging is erop gericht de zorg te verbeteren door te financieren op basis van toegevoegde waarde in plaats van volume. Samen maken we een risicoanalyse en behandelen we de gezondheidsrisico’s, zorgvragen en zorgkosten van een patiëntenpopulatie. Want hoe meer je weet over je doelgroep, hoe beter je de zorg op de patiënten kunt aanpassen. Samen bepalen we de voorwaarden voor populatiebekostiging en het effect ervan op de financiering. Na deze training weet je wat er nodig is om populatiebekostiging toe te passen in de praktijk. Vraag een offerte aan via het formulier.

Vraag een offerte aan: