Veerkracht page banner.jpg

Veerkracht training

Omgaan met suïcide

Jaarlijks komen ongeveer 1.850 mensen door zelfdoding om het leven. Voor nabestaanden een heftige en levensveranderende gebeurtenis. Als agent, docent of hulpverlener ben je vaak nauw betrokken bij de situatie. En als voor mensen hun wereld instort, sta jij klaar om hen op te vangen. Daarvoor moet je stevig in je schoenen staan. Wij helpen je om nabestaanden zo goed mogelijk te begeleiden in een moeilijke periode. Tegelijkertijd zorgen we dat jij als professional op een veerkrachtige manier om kunt gaan met zulke ingrijpende gebeurtenissen. Want om goed voor anderen te kunnen zorgen, moet je eerst goed voor jezelf zorgen. We bieden deze training op maat aan voor medewerkers van de politie en voor hulpverleners.

 

Training omgaan met suïcide voor medewerkers politie

In veel gevallen van zelfdoding hebben politieagenten als eerste contact met de nabestaanden. Mensen voor wie de wereld volledig op zijn kop staat. Zij hebben op dat moment geen idee van de rol van de politie in de situatie. Er komt veel op hen af, dingen moeten geregeld worden, er wordt onderzoek gedaan. Aan de politie de belangrijke taak om de nabestaanden te informeren over de processen en werkzaamheden die in gang worden gezet. Vragen moeten eenduidig worden beantwoord en nabestaanden moeten goed op de hoogte gehouden worden.

Politieagenten zijn zich niet altijd bewust van de grote rol die zij spelen in het verwerkingsproces van nabestaanden van suïcide. In deze training speciaal voor medewerkers van de politie leren we deelnemers hoe zij het beste kunnen optreden in situaties van zelfdoding. We leren agenten hoe ze communiceren met nabestaanden, praten over persoonlijke ervaringen en wisselen gedachten uit over de bedoeling van het leven. Zo zorgen we ervoor dat ook de agent zelf de heftige gebeurtenis goed kan verwerken.

Details: De training 'Omgaan met suïcide voor medewerkers politie' is een reguliere training.
Data: op aanvraag.

 

Training omgaan met suïcide voor hulpverleners

Hulpverleners hebben in gevallen van zelfdoding contact met de nabestaanden. Zij zijn nauw betrokken bij deze ingrijpende gebeurtenis en spelen dan ook een grote ondersteunende rol in het verwerkingsproces. Duidelijkheid richting de nabestaanden over wat hen te wachten staat is daarbij essentieel.

In deze training voor hulpverleners geven we handvatten voor het omgaan met en het ondersteunen van nabestaanden van suïcide. We helpen deelnemers niet alleen om helder te communiceren en anderen te helpen, we zorgen ook dat hulpverleners zelf veerkrachtig genoeg zijn om om te gaan met zulke ingrijpende gebeurtenissen als zelfdoding.

Details: De training 'Omgaan met suïcide voor hulpverleners’ is een maatwerk training.
Data: op aanvraag.

omgaan met suicide.jpg

Meer informatie?