over Essenburgh.jpg

Team Essenburgh

Pim Valentijn

Dr. Pim Valentijn is adjunct-directeur bij Essenburgh Training & Advies en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Zijn onderzoek focust zich op de toegevoegde waarde van innovatieve zorgmodellen en de stappen die nodig zijn om betere gezondheid, betere zorg en lagere kosten te realiseren. In het kort: Hij verbindt wetenschap met de praktijk. Met behulp van onderzoek en strategische advisering helpt hij toekomstbestendige zorgorganisaties en netwerken te bouwen. Zijn stelling is: Samen kan het beter en goedkoper!

 

Ans Withaar

Ans Withaar, MSc, is directeur bij Essenburgh Training & Advies en als organisatieadviseur gespecialiseerd in veerkrachtontwikkeling bij mensen en organisaties. Ze heeft ruim 35 jaar ervaring waar het gaat om het coachen van bestuurders, professionals en ondernemers die met mensen werken. Ze verbindt de mensen en organisaties op basis van kennis en kunde uit de sociale psychologie en het hersenonderzoek. Verandering komt alleen tot stand vanuit hoofd, hart en handen.

Steven Scheer

Dr. Ir. Steven Scheer is onder meer trainer en consultant bij Essenburgh Training & Advies en docent bij de Hogeschool Windesheim. Als communicatiespecialist onderwijst en traint hij studenten en professionals in communicatie, coacht studenten en professionals bij hun leerproces en faciliteert groepen en netwerken om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor complexe vraagstukken. Bij dat werk past hij de meest recente inzichten van de ‘neuroscience of learning’ toe. Daarnaast geeft hij advies aan opleidingsorganisaties op het gebied van kwaliteit.

Herman Fijnvandraat

Drs. Herman Fijnvandraat is een consultant en onderzoeker met jarenlange trainings en coachingservarling. Hij is meest in het versimpelen van complexe samenwerkingsvraagstukken. Herman weet mensen te verrassen met werkbare oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken. Als onderzoeker kijkt Herman naar de toegevoegde waarde van netwerken. 

Roos Arends

Dr. Roos Arends is trainer & consultant bij Essenburgh Training & Advies en docent bij de Hogeschool Utrecht. Als academische pragmaticus helpt ze opdrachtgevers met het realiseren van complexe veranderprocessen. Met behulp van principes uit de psychologie én de didactiek zet ze mensen in hun kracht. Door het stellen van doelen en prioriteiten en met aandacht voor de persoonlijke, menselijke kant.

Greet Kappers

Greet Kappers is sinds 2001 trainer bij Essenburgh training & advies. Zij heeft een agogische HBO opleiding gedaan en een opleiding toegepaste psychologie. In haar werk focust zij vooral op de kracht en kwaliteiten van mensen. Zij is in staat een groepsproces zo te begeleiden dat er een klimaat van vertrouwen en veiligheid ontstaat, waarin mensen stappen durven zetten. Zij zet in haar werk graag humor in: dat relativeert en houdt het licht.

Mark van Vuure

Mark van Vuure is trainer bij Essenburgh Training & Advies naast maatschappelijk werker in de jeugdzorg en de verstandelijk gehandicapten zorg. Mensen in beweging brengen is hierin een speerpunt door onder andere coaching, mediation en training. Het vertrekpunt voor Mark is altijd je kwaliteiten onderkennen en benutten, en gebruik maken van de aanwezige of te creëren veerkracht van ieder mens.

René Moraal

René MoraalMSc en MA, is consultant leiderschap en trainer bij Essenburgh Training & Advies en gespecialiseerd in leiderschap. Hij begeleidt, als coach, trainer en interim-leidinggevende, individuen, teams en organisaties bij hun zoektocht naar hun ‘bedoeling’ en hoe ze deze het beste kunnen behouden. Waarde toevoegen aan jezelf én de organisatie staan hierin centraal. De kernwaarden ‘vertrouwen’, ‘vakmanschap’, ‘verbinding’ en ‘inspiratie’ zijn daarbij richtinggevend voor het ontwikkelen van eigenaarschap.

Maartje van Amstel

Maartje van Amstel werkt sinds 2015 als leefstijlcoach en trainer bij Essenburgh Training & Advies. Leefstijlcoaching maakt mensen bewust van datgene wat hen plezier geeft en gezond houdt, ook na de pensionering. Hierbij is de theorie de basis, maar de ervaring en de kennis van de deelnemers bepaalt de koers. Ieder mens heeft een eigen, persoonlijke leefstijl. In haar trainingen richt zij zich vooral op wat de deelnemers plezier geeft. Diezelfde houding kenmerkt haar begeleiding van de driedaagse Pensioen in zicht trainingen.

 

 

Trainingen
Sommige situaties zijn zo complex dat je leven, je werk en zelfs je overtuiging erdoor veranderen. In onze trainingen richten we ons op thema's die het brein op de proef stellen. We bieden de instrumenten waarmee je inzichten verwerft en de wereld naar je hand kunt zetten.
Bekijk ons trainingsaanbod
Advies

In de zorg ontbreekt samenhang, waardoor kosten tot grote hoogte stijgen. Met het Regenboogmodel bewijzen we hoe de professional, de zorgverzekeraar, de leverancier, de bestuurder én de overheid betere zorg tegen lagere kosten kan realiseren voor de patiënt.

Vraag ons advies