research page banner.jpg

Research

Publicaties

Sleutelmodel ontrafelt de kunst van het samenwerken

  • Pim P. Valentijn
  • Marc Bruijnzeels

 

Abstract

Samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties en -professionals is essentieel om de gezondheidsvraagstukken van de toekomst te kunnen beantwoorden. De eerstelijnszorg speelt daarbij een centrale rol. Dit artikel beschrijft de validering van een model en bijbehorend instrument om het succes van een samenwerkingsverband zichtbaar te maken.

CTA publicaties.png