research page banner.jpg

Research

Publicaties

Integratie van zorg: Inzichten uit (onderzoeks)programma’s tussen 2005 en 2017

  • H. J. M. (Bert) Vrijhoef
  • Caroline A. Baan
  • Anna Petra Nieboer
  • Ronald S. Batenburg
  • Pim P. Valentijn


 

Abstract

Om zorg beter te laten aansluiten op de behoeften van individuele zorgvragers kent Nederland diverse (onderzoeks-)programma’s waarbij integratie van zorg een belangrijke rol speelt. Met dit artikel wordt beoogd om lessen uit deze programma’s te trekken, die veelal door ZonMw zijn gecoördineerd. Hiertoe is op programmaniveau beschreven wat de doelen waren (doelen), welke kernactiviteiten zijn verricht (activiteiten), hoe deze zijn geëvalueerd (evaluatie) en welke hoofdaanbevelingen hieruit voortvloeien (aanbevelingen).

 CTA publicaties.png