Privacy statement

In deze verklaring kun je lezen welke gegevens Essenburgh verzamelt als je onze website gebruikt of contact met ons opneemt. Ook maken we duidelijk wat we met die gegevens doen, waarom we die verzamelen en hoe je eventuele wensen hierover kenbaar kunt maken.

1. Waarom Essenburgh gegevens verzamelt

Het doel van verzamelen en verwerken van gegevens van bezoekers of klanten is tweeledig.

  • We hebben je klantgegevens nodig om onze trainingen en adviezen zo goed mogelijk op je af te stemmen en, indien je dat wenst, onder je aandacht te kunnen brengen.
  • We gebruiken de gegevens van bezoekers van onze website om webstatistieken te kunnen ontwikkelen, om de website en de dienstverlening aan jou te kunnen optimaliseren.

Essenburgh verzamelt alleen informatie die nodig is om aan een verzoek van jou te kunnen voldoen. In gevallen waarin je om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

2. Bezoekers van onze website

Onze website houdt voor alle bezoekers bij welke pagina’s ze bezoeken. De bezoekgegevens van alle bezoekers samen helpen ons om de structuur en de inhoud van onze website te verbeteren. Dit is geanonimiseerde informatie.

Voor het verzamelen van deze bezoekgegevens gebruiken we software van Hubspot. Alle gegevens die worden verzameld, beschouwen we als vertrouwelijk. De gegevens worden dus niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt.

Als je onze website bezoekt, dan biedt die je browser zogeheten cookies aan. Cookies zijn kleine bestandjes die informatie bevatten. Cookies worden gebruikt om de website goed te laten functioneren of om het gebruik van de website te meten. Je kunt cookies, zelfs de essentiële cookies, via je browser altijd uitschakelen, bijvoorbeeld na het bezoek aan de website.

We gebruiken essentiële cookies om te onthouden of je een bepaalde taalvoorkeur hebt of omdat je een bepaalde pop-up weg geklikt hebt. Ook zijn deze cookies nodig wanneer je ons een formulier wilt sturen of een document downloadt. Tracking cookies registreren je bezoek en klikgedrag, of treden in werking wanneer je op onze expliciete vraag persoonsgegevens hebt gegeven, bijvoorbeeld omdat je een brochure wilt ontvangen. Session cookies werken voor de duur van een sessie en houden bij hoe vaak je een bepaalde pagina bezoekt. In het schema staan de cookies zoals deze op de website van Essenburgh worden gebruikt.

Door gebruik te maken van deze Website ga je akkoord met het gebruik van je gegevens zoals hier omschreven.

Op onze website kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost. Denk hierbij aan social media, die ‘embedded’ kan zijn op onze site. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Essenburgh Training & Advies kan de persoonsgegevens die zij via haar website ontvangt ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten aanwenden. Mocht je hier geen prijs op stellen, dan kun je dit kenbaar maken bij het opgeven van je persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail die je van ons ontvangt. Wij zullen dan de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden blokkeren.

3. Klanten en opdrachtgevers

Wanneer je je via onze site, via e-mail of op een andere manier aanmeldt voor een of meerdere van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken.

We hebben die gegevens nodig om de dienst of opdracht uit te kunnen voeren. Bij contact voorafgaand aan een opdracht zullen we je gegevens alleen gebruiken om gericht op je vragen of opmerkingen te reageren of een door jou gewenste offerte te kunnen maken.

Tijdens het advies- of trainingstraject zullen we extra gegevens nodig hebben die ons helpen om jou, zoals overeengekomen, een op jouw wensen toegesneden training of advies te kunnen geven. Essenburgh zal uiterst zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. De inzage in deze vertrouwelijke gegevens is alleen mogelijk voor degenen van Essenburgh die direct betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Om onze dienstverlening continu te kunnen verbeteren stellen we je na afloop evaluatieve vragen die ons helpen om ons product of onze dienst te verbeteren. We zorgen er altijd voor dat je antwoorden anoniem zijn, dus niet naar jou als persoon herleid kunnen worden. Ook bedrijfsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

4. Inschakelen van derden

Wanneer Essenburgh derden of andere externe dienstverleners inschakelt, dan zijn die altijd direct betrokken bij het uitvoeren van je opdracht. Daarnaast gebruiken we systemen van derden om onze dienstverlening zorgvuldig en correct uit te kunnen voeren. Het gaat om:

  • Een CRM systeem voor opdrachtgevers en klanten
  • Een mailing systeem voor onze nieuwsbrieven
  • Een systeem voor facturering
  • Een systeem voor online enquêtes
  • Beveiliging en hosting van onze eigen servers
  • Website analytics

Wanneer we derden inschakelen, sluiten we altijd een verwerkersovereenkomst, conform de wetgeving.

5. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Essenburgh, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke of beroepsregels jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@essenburgh.com.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Essenburgh via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot tenminste twee jaar terug bewaard, zodat we, in het geval van vervolgvragen of opdrachten, adequaat kunnen reageren.

Opdrachten

We verwijderen persoonsgegevens enige tijd na het afronden van de opdracht tenzij de wet of beroepsregels ons verplichten ze te bewaren (bijvoorbeeld voor het aanhouden van een dossier).

Analyse en onderzoek

De gegevens die via de website verzameld worden zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Ook evaluatiegegevens van trainingen zijn anoniem, dus niet te herleiden tot jouw naam. Deze anonieme gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Waar het wetenschappelijk onderzoek betreft houden we ons, indien van toepassing, aan de verklaring van Helsinki en van de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek).

6. Beveiliging

Een medewerker die aan een opdracht werkt, houdt de gegevens die hij of zij ontvangt geheim. Alleen die collega’s die de gegevens nodig hebben om hun taak uit te oefenen, krijgen toegang tot deze gegevens (need to know-principe). Er worden van jouw persoonsgegevens zonder je akkoord geen fysieke kopieën gemaakt.

De persoonsgegevens die door Essenburgh of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met wachtwoorden en beveiligingssoftware. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Essenburgh Training & Advies privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Ondanks deze maatregelen kan Essenburgh niet garanderen dat er nooit misbruik gemaakt kan worden van gegevens, zoals bijvoorbeeld door hackers.

Essenburgh behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Essenburgh dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Essenburgh te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

7. Veranderingen

We controleren regelmatig of deze privacyverklaring nog up-to-date is. Deze verklaring is bijvoorbeeld afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, de website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

8. Contact opnemen met Essenburgh

Wij bieden alle bezoekers en klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Ook als je je gegevens aan wilt passen, jezelf uit onze bestanden wilt laten halen of vragen hebt over dit privacy statement, kun je contact met ons op nemen.

Dit Privacy Statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van het Privacy Statement publiceren wij op deze pagina.