By | Published On: 20 april 2021| Views: 224|

Sociaal ondernemerschap: hét antwoord op de circulaire economie

De circulaire economie is hip. Daarbij is niet alleen de kortetermijnwinst leidend, maar gaat het ook om ecologisch verantwoorde en sociaal rechtvaardige resultaten. In hoeverre moeten organisaties hun doelstellingen afstemmen op maatschappelijk verantwoord ondernemen? Is het de moeite waard voor organisaties? En hoe bevorder je de circulaire economie door middel van sociaal ondernemerschap?

Sociaal ondernemerschap wordt steeds belangrijker

Sociaal ondernemerschap is hét antwoord op de circulaire economie. Maar wat verstaan we eigenlijk precies onder sociaal ondernemerschap? Volgens Caroll (1999) is sociaal ondernemerschap ‘de verwachting dat de bedrijven financiële en personele middelen kunnen bijdragen die de kwaliteit van mensen en/of regio’s verbeteren’. Bij sociaal ondernemerschap gaat het er in de kern dus om dat de onderneming ook waarde realiseert voor haar omgeving.

Sociaal ondernemerschap ontstond in de jaren vijftig. Het heeft de wijze waarop veel organisaties zaken doen, veranderd. En nu is sociaal ondernemerschap hipper dan ooit. Steeds vaker kiezen consumenten voor producten en diensten van bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook overheid, zakelijke partners en andere stakeholders vinden dit steeds belangrijker en sturen daarop. Logisch ook, want sociaal ondernemerschap kan organisaties helpen om bij elke actie en beslissing meervoudige waarde te creëren. Mits je het sociaal ondernemerschap strategisch aanpakt. Hoe doe je dat?

Het Regenboogmodel laat zien welke stappen nodig zijn om te komen tot meervoudige waardecreatie, en daarmee tot sociaal ondernemerschap. Het Regenmodel is ontwikkeld door Pim P. Valentijn, adjunct-directeur van Essenburgh Training & Advies.

Figuur 1: Regenboog model

Regenboogmodel voor waardecreatie

De MVO-piramide van Caroll

De piramide van maatschappelijk verantwoord ondernemen (Caroll, 1999)is een waardevol instrument om sociaal ondernemerschap te ontwikkelen. Deze piramide toont de prioriteiten van de organisatie en vier verantwoordelijkheden voor de samenleving: economisch, juridisch, ethisch en filantropisch.