Kennispagina

Waardegedreven leiderschap

WAT IS WAARDEGEDREVEN LEIDERSCHAP?

De gedachte achter waardecreërend leiderschap is dat mensen en organisaties met verschillende opvattingen, belangen en competenties samen een economisch haalbaar, ecologisch verantwoord en sociaal rechtvaardig resultaat realiseren. Een resultaat dat geen van de partijen afzonderlijk had kunnen bereiken.

Waardecreërend leiderschap draait daarmee om het mobiliseren van mensen en organisaties. Centraal hierin staat het activeren van innovatiekracht en het vermogen tot verbinden. Waardecreërend leiderschap is niet verbonden aan een formele rol of een formele positie. Iedereen kan het initiatief nemen om een gezamenlijke uitkomst te realiseren.