Home » Vitaliteit van oudere medewerkers? Feiten en cijfers
By | Published On: 20 april 2021| Views: 88|

Vitaliteit van oudere medewerkers? Feiten en cijfers

Nederland vergrijst. In 2000 waren er nog 2,15 miljoen 65-plussers, dat zijn er in 2030 naar verwachting 4,25 miljoen (CBS). De meeste werknemers in Nederland zijn inmiddels 50 jaar of ouder. En omdat bovendien de pensioengerechtigde leeftijd verschuift, blijft de trend zich doorzetten. Voor jou als HRM’er is het dus belangrijk werk te maken van een duurzaam personeelsbeleid. Maar hoe zit het precies met de vitaliteit van ouderen? We zetten een aantal feiten en cijfers op een rij.

Om allerlei redenen werken mensen langer door. Dat heeft zoals gezegd deels te maken met het opschuiven van de pensioenleeftijd. Die gaat in 2020 naar 66 jaar en 4 maanden en stijgt in 2024 door naar 67 jaar. Pas vijf jaar voor het bereiken van je pensioengerechtigde leeftijd kun je pensioen opnemen. Daar komt bij dat meer mensen bereid zijn om langer te werken. Uit onderzoek blijkt dat het aandeel van mensen die niet willen of kunnen blijven werken tot de pensioengerechtigde leeftijd daalde sinds 2005, van 53% naar 39%.

Arbeidsparticipatie neemt toe

De arbeidsparticipatie (het aandeel van de bevolking dat deelneemt aan het arbeidsproces) van oudere medewerkers neemt sterk toe. De arbeidsparticipatie van oudere medewerkers (55-64 jaar) nam toe van 55% (2009) naar 59% (2012) en 61% (2014). Dit ondanks dat de werkloosheid tussen 2009 en 2017 meer dan verdubbelde. Kortom: tijdens de economische crisis bleven ouderen werken, terwijl de maatschappelijke gedachte was dat ouderen steeds minder gingen werken.

De toenemende arbeidsparticipatie komt onder meer door de afschaffing van het prepensioen en omdat steeds meer vrouwen werken. Bovendien zijn mensen langer fit en houden ze bepaalde beroepen makkelijker vol. Deze trend doet zich voor in de hele EU. Het wordt voor medewerkers lastiger een beroep te doen op vervroegde-ouderdomspensioenen.

Het gaat goed met de vitaliteit

Uit onderzoek blijk