TRAINING

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

Training sociaal ondernemerschap

De businessmodellen van de toekomst richten zich steeds meer op de circulaire economie. Daarbij zijn economische, ecologische en sociale waarden met elkaar in evenwicht. Ofwel: meervoudige waardecreatie. Kortetermijn winst is niet langer de heilige graal en ecologis