KLANT ERVARING
MASTERCLASS ZORGNETWERK

Zelfstandig projectleider Hilbrand Jacobs:

“Masterclass leert je om systematischer te denken”

“Ik ben enthousiast over de masterclass Zorgnetwerk. Ze biedt een consistente denkwijze voor het creëren van een duurzaam zorgnetwerk waarbij de patiënt echt centraal staat. Ook de voorwaarden voor een waardevolle samenwerking boden me nieuwe inzichten. Ik ga de basis van deze aanpak zeker toepassen bij het begeleiden van netwerken.”
Hilbrand Jacobs is projectleider voor het begeleiden van transformatie in zorg en welzijn. Hij voert onder meer een grote opdracht uit voor de gemeente Deventer om daar de beweging tot stand te brengen op basis van de visie en werkwijze van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. “Het veranderproces is mede gebaseerd op het ‘Regenboogmodel voor geïntegreerde zorg’ van Pim Valentijn. Omdat ik graag verdieping wilde, volgde ik de Masterclass Zorgnetwerk.”

Ontzettend goed

“De masterclass vond ik ontzettend goed. Pim nam ons mee in de gedachte achter het Regenboogmodel, aan de hand van de wetenschappelijke kennis die hij heeft opgebouwd. Het model beschrijft de sleutelfactoren voor succes voor veranderingsprocessen gericht op integrale zorg. Ik herken deze factoren vanuit de praktijk van het begeleiden van zo’n proces. Zo’n proces kan alleen slagen als je het benadert als een waardegedreven ontwikkelproces.”

Systematisch denken

“Daarna maakten we het model concreet en gingen we het toepassen in een business case. De systematische manier van denken vond ik sterk. Hoe houd je de behoefte van de inwoners leidend? Wat is de rol van de zorg? Hoe weet je of je je doelen behaalt? Welke belangen spelen een rol? En hoe maak je een business case met een duurzame financiering? Je kunt wel praten over samenwerken, maar als je daar geen gezamenlijk belang en gedeeld risico aan verbindt, blijft het vrijblijvend en kom je nooit tot een duurzame verandering.”

Financiële risico’s samen dragen

“Belangrijk is vooral dat je de inwoner nadrukkelijk volgt en redeneert vanuit de inwoner. Dan blijkt dat je wel domeinoverstijgend móet samenwerken. Ideaal is een samenwerking waarbij je ook de financiële risico’s samen draagt. Een uitdaging vanwege de schotten tussen de financieringsvormen. Je hebt dus draagvlak nodig van gemeente en verzekeraar. Dat is een langdurig proces, maar in mijn visie kom je op een gegeven moment op een punt dat je die risico’s inderdaad samen gaat dragen.”

Ben je benieuwd geworden naar de Masterclass Zorgnetwerk van Essenburgh Training & Organisatie? Download hier de folder en kom álles over de training te weten of bekijk hier al onze Betere Zorg trainingen. klik dan hier.