Consultancy2022-09-02T09:26:24+02:00
Loading...
Home » Zorginnovatie » Consultancy

Hoe bouw ik een succesvolle zorginnovatie op ?

Onze healthcare consultancy helpt beslissers in de zorg impactvolle zorginnovatie te realiseren door te onderbouwen met meetbare (Triple Aim) KPI’s en betrouwbare (wetenschappelijke) data.

Heb jij een innovatief idee waarmee je enthousiast aan de slag gaat binnen je organisatie? Helaas is een goed idee meestal niet voldoende om tot succes te komen.

Wij helpen bij de doorontwikkeling van je concept, het verscherpen tot een haalbaar plan van aanpak en de onderbouwing van aannames. Samen vertalen we de ideeën naar een praktische totaaloplossing. Wij geven je de onderbouwing voor je zorginnovatie waarmee je financiers en professionals overtuigt.

We kunnen het volledige ontwikkeltraject begeleiden of je in een enkel gesprek een vliegende start geven – volledig afgestemd op jouw vraag en behoefte.

Dit is wat we doen.

Strategie ontwikkeling

Met een duidelijke innovatiestrategie heb je een goed plan voor de toekomst.

Lees meer

Business model

Onderbouw de impact van je zorginnovatie met een slim bedrijfs- en verdienmodel.

Lees meer

Data analyse

Maak de impact van je zorginnovatie meetbaar en zichtbaar.

Lees meer

Samenwerken

Beter samenwerken in de zorg is een eenvoudige en krachtige aanpak om mensen met elkaar en hun doelen te verbinden.

Lees meer

Waarom consultancy ?


GRIP OP J
E IMPACT

We onderbouwen de impact van jouw zorginnovatie en identificeren de kansen.


SNEL EEN TASTBAAR RESULTAAT

In 3 weken van strategische uitdaging naar 3 uitgewerkte concepten.

 

GRONDIGE ANALYSE

We onderbouwen onze bevindingen evidence based.

 

SCHERP ONDERBOUWD

Jij wilt graag efficiënt werken. Wij ook. Daarom ontvang je een scherp en overzichtelijk uitgewerkt rapport.

Onze werkwijze .

Stap 1; Oriëntatiegesprekken

Voordat we starten met een consultancy traject gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om de doelen en uitgangspunten voor jouw organisatie, instelling, uitdaging of product in kaart te brengen. Het doel is om helder te krijgen wat de focus en inhoud van de innovatie en het daarbij behorende traject gaat worden. Na goedkeuring kan gestart worden met het consultancy traject.

Stap 2; Het traject

Op basis van de oriënterende gesprekken is een plan van aanpak ontstaan waarmee onze experts aan de slag gaan. Binnen het consultancy traject – afgestemd op jouw wensen, behoeften en vraagstuk – ligt de focus op o.a. dataverzameling, data-analyse & interpretatie, concretisering van doelstellingen en evaluatie & discussiemogelijkheden. Na afloop worden de resultaten van het traject gepresenteerd.

Stap 3; Implementatie & Ondersteuning

Resultaat is hetgeen waar je uiteindelijk een consultancy traject voor bent aangegaan! Daarom blijven we na de presentatie van onze bevindingen in contact. Gedurende verschillende contactmomenten evalueren we samen hoe het traject verlopen is en waar nog uitdagingen en kansen liggen. We geloven erin dat een traject niet klaar is bij de presentatie van resultaten en bevindingen. Door het onderhouden van intensief contact dragen we samen de verantwoordelijkheid voor de implementatie van de gekozen ontwikkelingsstrategie(ën).

Veelgestelde vragen ?

Wij helpen je met het onderbouwen van je zorginnovatie. Wij staan voor het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg (Triple Aim). Een innovatie zal moeten groeien. Een idee of concept moet verder worden ontwikkeld en aannames moeten (wetenschappelijk) worden onderbouwd.

Wij verscherpen ideeën en concepten tot een concreet en realistisch plan van aanpak – met heldere, meetbare doelen en een praktische totaaloplossing.
Daarnaast bieden we een onderbouwing waardoor financiers en professionals overtuigd raken. 

Het is tijd voor healthcare consultancy wanneer…

  • Een (voorgenomen) zorginnovatie wetenschappelijk onderbouwd dient te worden
  • Het onduidelijk is welke zorginnovaties voor jouw organisatie de moeite waard zijn
  • De kosten en baten van een zorginnovatie onduidelijk of niet onderbouwd zijn
  • Er binnen jouw organisatie / instelling niet voldoende tijd en skills zijn om de zorginnovatie optimaal te realiseren
  • Er geen inzicht is in bruikbare en beschikbare (wetenschappelijke) data en eerder onderzoek

Essenburgh biedt al meer dan 50 jaar advies op het gebied van innovatie in de zorg.

Met healthcare consultancy helpen we beslissers in de zorg – waaronder bestuurders, directeuren en managers, afdelingshoofden, RvB/RvT en medisch specialisten – de juiste keuzes te maken op het gebied van zorginnovatie. Aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde inzichten en onderzoek laten we mensen nadenken over hun uitdagingen en helpen we zorginnovatie vorm te geven en te implementeren.

Lees meer over Essenburgh

Veel gemaakte fouten door consultants in de zorg zijn:

  • De doelgroep wordt te breed gedefinieerd
  • De werkzaamheid en impact van de zorginnovatie wordt niet beschreven en/of is niet (wetenschappelijk) onderbouwd
  • Er wordt geen rekening gehouden met betrokken partijen, zoals financiers en zorgprofessionals
  • De zorginnovatie is niet gebaseerd op de meest actuele inzichten uit wetenschap en praktijk

Bij een business case gaat het erom dat de innovatie zich richt op de positieve financiële/economische gevolgen voor de betreffende organisatie/instelling. Een health case is er meer op gericht dat de innovatie intrinsieke waarde heeft; het dient positieve effecten te hebben op gezondheids- dan wel welzijnsgerichte doelstellingen.

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP.

Kom in contact.

Kom in contact