Onderzoek2022-10-20T12:10:32+02:00
Loading...
Home » Zorginnovatie » Onderzoek

Hoe maak ik het succes van mijn zorginnovatie zichtbaar ?

Ons onderzoek ondersteunt beslissers in de zorg bij het bewijzen van de Triple Aim impact door het meetbaar maken van de zorginnovatie.

Door middel van ons onafhankelijk onderzoek en real world analytics maken we de verborgen waarde van jouw zorginnovatie zichtbaar.

Onze klanten waarderen de unieke inzichten die ons werk geeft. Wij zijn geen grote logge organisatie, waardoor we efficiënt onderzoek kunnen uitvoeren en projecten op tijd en binnen het beschikbare budget afronden.

We zijn er trots op een betrouwbare partner te zijn van koplopers in de zorg.

Door onze jarenlange ervaring kunnen we experts samenbrengen om complexe uitdagingen op te lossen. Wij geloven in persoonsgerichte zorg. We verdiepen ons in het perspectief van de patiënt en weten hoe we patiëntgericht onderzoek moeten ontwikkelen.

WAT ESSENBURGH DOET .

Evidence Synthese

Door middel van evidence synthese kan de waarde van een zorginnovaties worden vastgesteld. Een kwalitatieve of kwantitatieve evidence synthese is een krachtig middel om financiers essentiële informatie te verstrekken, omdat alle (wetenschappelijke) kennis rondom een specifieke innovatie of behandeling wordt verzameld en goed leesbaar wordt samengevat.

Lees meer

Real World Evidence

Voor elke zorgorganisatie is tenminste één pijler van Triple Aim een belangrijke – zo niet de belangrijkste – uitkomst. Voor het bereiken van je organisatiedoelen is het noodzakelijk om KPI’s te meten, zodat je kan bijsturen en verbeteren. Wij bieden een scala aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden waarmee we de doelen en KPI’s monitoren, evalueren en inzichtelijk maken. Hierdoor kan er – daar waar nodig – worden bijgestuurd en geoptimaliseerd.

Lees meer

Economic Modelling

Levert de innovatie een kostenbesparing op? En hoe zit het met een verbetering op het gebied van kwaliteit en gezondheidswinst? Essenburgh gebruikt geavanceerde wetenschappelijke methoden voor analyse, modellering en effectbeoordeling, waardoor inzichtelijk wordt wat de (financiële) effecten van de innovatie(strategie) zijn.

Lees meer

Patient Centered Outcomes

Het in kaart brengen van de patiëntervaring biedt bruikbare informatie m.b.t. je zorginnovatie. Naast klinische effectiviteit en patiëntveiligheid is de ervaring van de patiënt een fundamenteel aspect van zorgkwaliteit. Door middel van patiëntgericht onderzoek maken we het perspectief van de patiënt inzichtelijk.

Lees meer

WAAROM ONDERZOEK ?

WETENSCHAPPELIJKE KWALITEIT
Al onze methoden worden op wetenschappelijke basis ingezet en uitgevoerd door ervaren onderzoekers.
SNEL BEWIJS
Met heldere validatie-methoden weet je of je oplossing echt impact realiseert.
HELDERE RAPPORTAGES
Onze rapportages geven in één oogopslag weer wat goed gaat en wat beter kan.
EFFICIËNTIE
Jij wilt graag efficiënt werken. Wij ook. Daarom krijg je een scherp en overzichtelijk uitgewerkt rapport.

ONZE WERKWIJZE .

Stap 1; VERKENNINGSGESPREK

Voordat we een project starten gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om de onderzoeksopzet te bepalen. In deze gesprekken komen kritische vragen van onze kant om een goed beeld van jouw organisatie, product of dienst te krijgen. Vervolgens kijken we samen naar de uitdaging waar jouw organisatie/instelling voor staat en hoe we dit op de beste manier kunnen onderzoeken. We stellen de onderzoeksdoelstelling(en) op en vertellen je graag over vergelijkbare eerdere onderzoeksprojecten. Doel is om na afloop van de verkenning te komen tot een onderzoeksvoorstel waarin wij voorleggen hoe het onderzoeksproject vorm krijgt. Bij goedkeuring gaan we naar de daadwerkelijke onderzoeksfase.

Stap 2; ONDERZOEK

Op basis van het opgestelde onderzoeksplan gaat ons team van onderzoekers aan de slag. In de meeste gevallen bestaat het project uit de volgende onderzoeksfases:

  • Onderzoeksdesign – Een grondige analyse van de onderzoeksvraag wordt vertaald naar een design met een concreet onderzoeksplan.
  • Dataverzameling – Op verschillende manieren wordt de benodigde data verzameld, afhankelijk van de onderzoeksvraag en -opzet.
  • Data analyse – Na de dataverzameling wordt de data geanalyseerd, waarna er conclusies kunnen worden getrokken en aanbevelingen kunnen worden opgesteld.
  • Rapportage – Een uitgebreide presentatie met alle inzichten en vervolgstappen.
  • Publicatie – Indien gewenst kunnen we de onderzoeksresultaten publiceren in een peer-reviewed journal. Dit helpt om financiers en andere betrokkenen te overtuigen van de meerwaarde van jullie zorginnovatie.

Stap 3; NA AFLOOP

Een onderzoek is leuk, maar resultaat is nog leuker! Daarom blijven we na het onderzoeksproject contact houden. Er zijn 3 vaste contactmomenten waarin we samen evalueren hoe het project verlopen is en waar nog uitdagingen in de uitvoering van de strategie liggen.

We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. Door het onderhouden van intensief contact – juist na het onderzoek – dragen we samen de zorg voor de implementatie van de aanbevelingen en vervolgstappen.

Veelgestelde vragen ?

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP.

Bekijk onze casestudy's

Logo_Diaverum

Essenburgh has been our annual employee survey partner at Diaverum since 2017.

With their support, responsiveness and proactivity, we have kept our promise of hearing our employees’ opinions and making them count, using their insight to build a workplace environment where they can thrive. This commitment is especially important in our industry; when our people are at their best, our patients receive the best care.

In 2021 and off the back of the pandemic, Essenburgh helped us to further digitalise our survey, moving away from paper-based questionnaires, through the use of QR codes and online forms. They also offered leaders access to an easy-to-use results dashboard, where they could slice and dice data according to their needs. This all resulted in all-time high participation rate, above 85% worldwide, and record scores noted across all metrics assessed in the survey”.

Bruno Pamplona Polizia
Director of Global Communications at Diaverum