Loading...
Home » Zorginnovatie » Onderzoek

Hoe maak ik het succes van mijn zorginnovatie zichtbaar ?

Ons onderzoek ondersteunt beslissers in de zorg bij het bewijzen van de Triple Aim impact door het meetbaar maken van de zorginnovatie.

Door middel van ons onafhankelijk onderzoek en real world analytics maken we de verborgen waarde van jouw zorginnovatie zichtbaar.

Onze klanten waarderen de unieke inzichten die ons werk geeft. Wij zijn geen grote logge organisatie, waardoor we efficiënt onderzoek kunnen uitvoeren en projecten op tijd en binnen het beschikbare budget afronden.

We zijn er trots op een betrouwbare partner te zijn van koplopers in de zorg.

Door onze jarenlange ervaring kunnen we experts samenbrengen om complexe uitdagingen op te lossen. Wij geloven in persoonsgerichte zorg. We verdiepen ons in het perspectief van de patiënt en weten hoe we patiëntgericht onderzoek moeten ontwikkelen.

WAT ESSENBURGH DOET .

Evidence Synthese

Door middel van evidence synthese kan de waarde van een zorginnovaties worden vastgesteld. Een kwalitatieve of kwantitatieve evidence synthese is een krachtig middel om financiers essentiële informatie te verstrekken, omdat alle (wetenschappelijke) kennis rondom een specifieke innovatie of behandeling wordt verzameld en goed leesbaar wordt samengevat.

Lees meer

Real World Evidence

Voor elke zorgorganisatie is tenminste één pijler van Triple Aim een belangrijke – zo niet de belangrijkste – uitkomst. Voor het bereiken van je organisatiedoelen is het noodzakelijk om KPI’s te meten, zodat je kan bijsturen en verbeteren. Wij bieden een scala aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden waarmee we de doelen en KPI’s monitoren, evalueren en inzichtelijk maken. Hierdoor kan er – daar waar nodig – worden bijgestuurd en geoptimaliseerd.

Lees meer

Economic Modelling

Levert de innovatie een kostenbesparing op? En hoe zit het met een verbetering op het gebied van kwaliteit en gezondheidswinst? Essenburgh gebruikt geavanceerde wetenschappelijke methoden voor analyse, modellering en effectbeoordeling, waardoor inzichtelijk wordt wat de (financiële) effecten van de innovatie(strategie) zijn.

Lees meer

Patient Centered Outcomes

Het in kaart brengen van de patiëntervaring biedt bruikbare informatie m.b.t. je zorginnovatie. Naast klinische effectiviteit en patiëntveiligheid is de ervaring van de patiënt een fundamenteel aspect van zorgkwaliteit. Door middel van patiëntgericht onderzoek maken we het perspectief van de patiënt inzichtelijk.

Lees meer

WAAROM ONDERZOEK ?

WETENSCHAPPELIJKE KWALITEIT
Al onze methoden worden op wetenschappelijke basis ingezet en uitgevoerd door ervaren onderzoekers.
SNEL BEWIJS
Met heldere validatie-methoden weet je of je oplossing echt impact realiseert.
HELDERE RAPPORTAGES
Onze rapportages geven in één oogopslag weer wat goed gaat en wat beter kan.
EFFICIËNTIE
Jij wilt graag efficiënt werken. Wij ook. Daarom krijg je een scherp en overzichtelijk uitgewerkt rapport.

ONZE WERKWIJZE .

Stap 1; VERKENNINGSGESPREK

Voordat we een project starten gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om de onderzoeksopzet te bepalen. In deze gesprekken komen kritische vragen van onze kant om een goed beeld van jouw organisatie, product of dienst te krijgen. Vervolgens kijken we samen naar de uitdaging waar jouw organisatie/instelling voor staat en hoe we dit op de beste manier kunnen onderzoeken. We stellen de onderzoeksdoelstelling(en) op en vertellen je graag over vergelijkbare eerdere onderzoeksprojecten. Doel is om na afloop van de verkenning te komen tot een onderzoeksvoorstel waarin wij voorleggen hoe het onderzoeksproject vorm krijgt. Bij goedkeuring gaan we naar de daadwerkelijke onderzoeksfase.

Stap 2; ONDERZOEK

Op basis van het opgestelde onderzoeksplan gaat ons team van onderzoekers aan de slag. In de meeste gevallen bestaat het project uit de volgende onderzoeksfases:

  • Onderzoeksdesign – Een grondige analyse van de onderzoeksvraag wordt vertaald naar een design met een concreet onderzoeksplan.
  • Dataverzameling – Op verschillende manieren wordt de benodigde data verzameld, afhankelijk van de onderzoeksvraag en -opzet.
  • Data analyse – Na de dataverzameling wordt de data geanalyseerd, waarna er conclusies kunnen worden getrokken en aanbevelingen kunnen worden opgesteld.
  • Rapportage – Een uitgebreide presentatie met alle inzichten en vervolgstappen.
  • Publicatie – Indien gewenst kunnen we de onderzoeksresultaten publiceren in een peer-reviewed journal. Dit helpt om financiers en andere betrokkenen te overtuigen van de meerwaarde van jullie zorginnovatie.

Stap 3; NA AFLOOP

Een onderzoek is leuk, maar resultaat is nog leuker! Daarom blijven we na het onderzoeksproject contact houden. Er zijn 3 vaste contactmomenten waarin we samen evalueren hoe het project verlopen is en waar nog uitdagingen in de uitvoering van de strategie liggen.

We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. Door het onderhouden van intensief contact – juist na het onderzoek – dragen we samen de zorg voor de implementatie van de aanbevelingen en vervolgstappen.

Veelgestelde vragen ?

Het beste is om ons direct vanaf het begin van een project in te schakelen. Wij kunnen je helpen bij het schrijven van de onderzoeksdoelstellingen voor jouw subsidieaanvraag of je helpen bepalen welke onderzoeksaanpak het beste bij de onderzoeksvraag past. Echter is het ook mogelijk om ons in te schakelen bij een reeds lopend onderzoeksproject. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Dat hangt af van de omvang en de complexiteit van het project. Belangrijk om te onthouden is dat gedegen en kwalitatief onderzoek om de nodige tijd en aandacht vraagt. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol; Is de dataverzameling bijvoorbeeld al uitgevoerd? Welke onderzoeksmethodiek dient te worden toegepast? Welke partijen zijn betrokken bij het onderzoek? Etc. etc. 

Neem voor meer informatie over jouw specifieke situatie vrijblijvend contact met ons op.

Jazeker! Elke onderzoeksvraag heeft zijn eigen methoden voor het verzamelen en analyseren van de data. Wij hebben ruime ervaring met verschillende onderzoekmethoden, waaronder vragenlijstonderzoek, interviews, enquêtes, experimenteel onderzoek en meer.

Profiteer van onze ervaring om te beslissen welke aanpak/methode het best past bij jouw onderzoeksvraag. Plan een vrijblijvend adviesgesprek met ons in.

Onze consultants hebben ruime onderzoekservaring en zijn goed uitgerust om aan jouw (medische) onderzoeksbehoeften te voldoen. We hebben ervaring met diverse soorten onderzoek en (statistische) analyses – van eenvoudige beschrijvende analyses tot logistische regressies tot geavanceerde statistische methoden. Neem contact met ons op, zodat we je niet alleen kunnen helpen bij het verzamelen, interpreteren en analyseren van data, maar ook bij het presenteren van de uitkomsten op een manier dat betrokkenen er ook echt iets mee kunnen.

Goed idee! Ja, dan zit je bij Essenburgh goed! We werken graag met je samen om een combinatie van onderzoek en training die het beste past bij de behoeften van jouw project vorm te geven.

Wat we bijvoorbeeld voor je kunnen betekenen:

  • Een training verzorgen over een effectief onderzoeksontwerp en de implementatie ervan.
  • Scholing verzorgen over op welke wijze effectief onderzoek kan worden uitgevoerd en hoe de voortgang kan worden bewaakt.
  • In samenwerking met jouw team een onderzoek van A tot Z uitvoeren – we nemen jouw team mee in alle stappen van het onderzoeksproces.

Neem contact met ons op over hoe we een combinatie van training/scholing en onderzoek voor jouw organisatie/instelling kunnen invullen.

Onderzoek in de gezondheidszorg is niet gemakkelijk. We zijn er trots op dat we een diepe duik kunnen nemen in elke gezondheidsgerelateerde onderzoeksvraag en snel de kern van het probleem/vraagstuk begrijpen, waardoor effectieve oplossingen ontstaan.

We definiëren ‘gezondheidszorg’ echter ruim. Zo hebben we bijvoorbeeld ook onderzoek uitgevoerd voor basisscholen, voortgezet onderwijs, commerciële bedrijven, GGZ-instellingen en gemeenten. Als jouw onderzoeksproject betrekking heeft op ‘zorg’ – in de breedste zin van het woord – dan zijn we er voor je!

 

Absoluut! Onze projecten variëren in omvang en reikwijdte; van een kleine onderzoekssetting met een drietal experts tot meerjarige cohort studies in meerdere landen met meerdere onderzoeksteams.

We kunnen alle fases van een onderzoeksproject voor je uitvoeren of je kunt ons inschakelen voor enkele uren om een aantal vragen m.b.t. een bepaald onderdeel te beantwoorden. We helpen je graag met jouw onderzoeksproject!

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP.

KOM IN CONTACT.