KLANT ERVARING
MASTERCLASS ZORGNETWERK

Paramedisch adviseur Nic van Paassen:

“In de masterclass krijg je een enorme bagage aan kennis en vaardigheden mee”

Hoe houden we de zorg betaalbaar en bereikbaar. In het belang van de patiënt én van jou als zorgverlener? Paramedisch adviseur Nic van Paassen is ervan overtuigd dat netwerkzorg één van de oplossingen is. Onlangs volgde hij daarom de 2-daagse training masterclass Netwerkzorg. “Heel inspirerend!”

Nic is al 40 jaar fysiotherapeut. Daarnaast vervulde hij bestuursfuncties in zijn beroepsgroep. Zo kwam hij in contact met Zorgorganisatie Eerstelijn, een non-profit advies- en ondersteuningsbureau voor de eerste lijn in Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delfland, Westland en Oostland (DWO). Sinds begin 2020 hij er in dienst en adviseert hij de directie over gezondheidsvraagstukken in de eerste lijn.

Hot item

De urgentie om de zorg te veranderen is groot, ziet ook Nic. “We moeten efficiënter omgaan met dezelfde middelen. Netwerkzorg is daarom een hot item. Want het is niet verstandig dat je als bijvoorbeeld huisarts een behandeling zelf uitvoert, terwijl een andere zorgverlener met andere competenties daarin is gespecialiseerd. Maar dan moet je wel in elkaars netwerk zitten. Je moet elkaars competenties kennen en je moet elkaar vertrouwen. Daar begint het mee.”

Nauwer samenwerken

Natuurlijk, er zijn al wel netwerken. “Maar wat je wilt is dat zorgverleners in een netwerk nauwer samenwerken rondom een cliënt, zodat een behandeling geïntegreerd plaatsvindt. Want dat is beter voor de cliënt. Nóg mooier is het als de zorg uit één pot wordt betaald, zodat doelmatige zorg wordt gestimuleerd en beloond. Dat laatste is de grootste uitdaging, gezien de schotten in de financiering.”

Nic weet waarover hij praat. “Toen ik net in dienst was, brak corona uit. We hebben toen een post-covid-netwerk georganiseerd waarin paramedici gingen samenwerken om patiënt met multiproblematiek. Een diëtist, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog en geestelijk verzorger. We brachten hen in contact, zodat ze elkaars competenties leerden kennen en ontdekten wat ze voor elkaar konden betekenen. We volgden de patiënten en hielden interviews. Ze gaven aan dat dit echt andere gezondheidszorg is. Ze vonden het fijn dat de zorg op elkaar is afgestemd en in elkaar overloopt. Want daardoor gaan ze niet steeds een ander traject in bij een zorgverlener.”

Regenboogmodel

Nic volgde de masterclass Netwerkzorg omdat hij meer wilde weten of het organiseren van een succesvol zorgnetwerk. “Want het is best ingewikkeld om dat op te zetten”, weet Nic. Hij wilde dus handvatten. In de masterclass leren cursisten de basisprincipes van waardegedreven zorg en hoe je de samenwerking vormgeeft in een zorgnetwerk. Stap voor stap maken ze een business case voor een succesvol netwerk. Dat doen ze aan de hand van het Regenmodel voor integrale zorg. Dit model vat alle domeinen van waardegedreven zorg én de harde en zachte randvoorwaarden samen.

Bekostigingsmodel

“Het Regenboogmodel geeft veel duidelijkheid waar je mee bezig bent”, aldus Nic. “Het maakt duidelijk dat je het stapsgewijs moet aanpakken en geen stap moet overslaan. En het geeft structuur aan je denken. Op een gegeven moment kom je bij een beslisboom die je helpt een beslissing te nemen voor een eindoplossing en een bekostigingsmodel voor een zorgnetwerk. Dit voorkomt dat je een bekostigingsmodel kiest waar anderen in het netwerk niet achter kunnen staan. Het bekostigingsmodel maak je vervolgens inzichtelijk, zodat niemand voor verrassingen komt te staan.”

Gedeelde waarden

Een succesvol zorgnetwerk is gebaseerd op gedeelde waarden en doelen. Ook daarvoor is veel aandacht in de masterclass. “We hebben veel gediscussieerd over ieders uitgangspunten. Die kunnen conflicteren. Je kunt denken: ik moet mijn praktijk overeind houden, dus ik verleen alle zorg zelf. Maar daardoor kan je de waardes van de patiënt uit het oog verliezen. Wil je de zorg veranderen? Door de waarden samen te formuleren, voorkom je ook dat je te snel denkt in oplossingen. Bij waarden kan je denken aan: de patiënt blijft altijd eigenaar van zijn eigen probleem. Een andere waarde kan zijn dat jij als zorgverlener altijd iets moet willen toevoegen en positief bijdraagt.”

Als je de patient journey als uitgangspunt neemt, ga je uit van andere waarden en kom je tot andere oplossingen, stelt Nic. “Dan zal je er als huisarts sneller voor kiezen om bijvoorbeeld een diëtist in te schakelen. Als orthopeed kan je besluiten dat een patiënt met rugpijn beter af is bij een fysiotherapeut. Of je kunt besluiten om toch alles zelf in eigen praktijk te organiseren.”

Heel inspirerend

Nic kijkt terug op een geslaagde masterclass. “Ik ben heel enthousiast. De sfeer was relaxed. Toch hebben we keihard gewerkt. Essenburgh heeft een enorme bagage aan kennis en helpt je stukken verder. Na de masterclass hadden we nog wat vragen. Daarom hebben we nog een online sessie gehad met Essenburgh. Ook nu nog kunnen we met vragen terecht bij het instituut. Het Regenboogmodel is concreet toepasbaar en aanpasbaar aan je eigen situatie. Het past altijd. Ik heb een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan mijn vaardigheden. Heel inspirerend!”

E-Boek: Zorgnetwerken die werken

In dit e-boek lees je wat een zorgnetwerk is en brengen we de barrières en oplossingsrichting voor de praktijk in kaart. Op basis van het Regenboogmodel en (inter)nationale best practices.

Ebook Zorgnetwerken die werken

Aanvraagformulier

Download gratis het e-Boek.

DOWNLOAD