KLANT ERVARING
MASTERCLASS ZORGNETWERK

Paramedisch adviseur Nic van Paassen:

“In de masterclass krijg je een enorme bagage aan kennis en vaardigheden mee”

Hoe houden we de zorg betaalbaar en bereikbaar. In het belang van de patiënt én van jou als zorgverlener? Paramedisch adviseur Nic van Paassen is ervan overtuigd dat netwerkzorg één van de oplossingen is. Onlangs volgde hij daarom de 2-daagse training masterclass Netwerkzorg. “Heel inspirerend!”

Nic is al 40 jaar fysiotherapeut. Daarnaast vervulde hij bestuursfuncties in zijn beroepsgroep. Zo kwam hij in contact met Zorgorganisatie Eerstelijn, een non-profit advies- en ondersteuningsbureau voor de eerste lijn in Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delfland, Westland en Oostland (DWO). Sinds begin 2020 hij er in dienst en adviseert hij de directie over gezondheidsvraagstukken in de eerste lijn.

Hot item

De urgentie om de zorg te veranderen is groot, ziet ook Nic. “We moeten efficiënter omgaan met dezelfde middelen. Netwerkzorg is daarom een hot item. Want het is niet verstandig dat je als bijvoorbeeld huisarts een behandeling zelf uitvoert, terwijl een andere zorgverlener met andere competenties daarin is gespecialiseerd. Maar dan moet je wel in elkaars netwerk zitten. Je moet elkaars competenties kennen en je moet elkaar vertrouwen. Daar begint het mee.”

Nauwer samenwerken

Natuurlijk, er zijn al wel netwerken. “Maar wat je wilt is dat zorgverleners in een netwerk nauwer samenwerken rondom een cliënt, zodat een behandeling geïntegreerd plaatsvindt. Want dat is beter voor de cliënt. Nóg mooier is het als de zorg uit één pot wordt betaald, zodat doelmatige zorg wordt gestimuleerd en beloond. Dat laatste is de grootste uitdaging, gezien de schotten in de financiering.”

Nic weet waarover hij praat. “Toen ik net in dienst was, brak corona uit. We hebben toen een post-covid-netwerk georganiseerd waarin paramedici gingen samenwerken om patiënt met multiproblematiek. Een diëtist, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog en geestelijk verzorger. We brachten hen in contact, zodat ze elkaars competenties leerden kennen en ontdekten wat ze voor elkaar konden betekenen. We volgden de patiënten en hielden interviews. Ze gaven aan dat dit echt andere gezondheidszorg is. Ze vonden het fijn dat de zorg op elkaar is afgestemd en in elkaar overloopt. Want daardoor gaan ze niet steeds een ander traject in bij een zorgverlener.”