By | Published On: 20 april 2021| Views: 153|

Chronische stress en stressvermindering op het werk

We hebben het allemaal zo druk, druk, druk. Dat is niet goed. Want langdurige stress is schadelijk voor de gezondheid. En het gaat ten koste van werkplezier en productiviteit. Stress werkt verlammend. In ieder geval op de langere termijn. Hoe ga je als HRM-er om met signalen van overmatige stress bij medewerkers of teams?

Iedereen heeft een beetje stress nodig. Dit blijkt ook uit onderzoek. Daniela Kaufner van de Berkely University onderzocht bijvoorbeeld het effect van stresshormonen bij ratten . De ratten werden in een stressvolle situatie geplaatst. De stresshormonen die ze aanmaakten, zorgden ervoor dat stamcellen zich ontwikkelden tot nieuwe neuronen. Dankzij deze neuronen bleken de ratten beter te kunnen sporten. De conclusie van Kaufner: een zekere mate van stress maakt je alert en stimuleert je om beter te presteren. We moeten allemaal spanning opbouwen en weer ontspannen. Maar als de spanning steeds toeneemt en je te weinig ontspanning hebt, ontstaat overspanning.

Werkgerelateerde stress versus persoonlijke stress

Werkstress ontstaat wanneer de belasting gedurende lange tijd uw draagkracht overstijgt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zoals te weinig vrijheid om te bepalen hoe je je werk doet, weinig waardering, lastige klanten, te complex werk, pesten of gebrek aan transparantie op de werkvloer. Veel en structureel werk hoeft geen probleem te zijn. Zolang je er maar iets voor terugkrijgt.

Persoonlijke stress ontstaat door een ingrijpende levensgebeurtenis, of door een combinatie van gebeurtenissen. Zoals het verlies van een dierbare of een belangrijke overgang: trouwen, een kind krijgen, verhuizen of van baan veranderen. Persoonlijke stress heeft een effect op de capaciteit op het werk. Er wordt vaak gezegd dat je werk en privé moet scheiden. Maar dat is moeilijk in dergelijke situaties. Dat moet je ook niet willen, want het is belangrijk dat we onszelf kunnen zijn op het werk. Dat scheelt stress.

De gevolgen van overmatige stress

Iedereen heeft van tijd tot tijd te maken met overmatige stress. Dat is niet erg. Vervelender wordt het als er sprake is van chronische stress. Want dat kan lichamelijke klachten veroorzaken zoals hart- en vaatziekten en RSI en geestelijke klachten zoals depressie en burn-out. Herkent u dit bij één of meerdere medewerkers of een team? Dan is het belangrijk dat u als manager, leidinggevende of HRM-professional eens kritisch naar uw organisatie kijkt. Welke stressfactoren zijn er? Hoe gaat het met de medewerkers? En besteed ook aandacht aan deze:

Zijn er genoeg mensen om het werk te doen?

Hoe minder mensen, hoe groter de werkdruk. Je ziet het in de gezondheidszorg, waar er te weinig personeel is en het werkaanbod toeneemt. Terwijl de samenleving klaagt over de kwaliteit van de zorg. Hetzelfde geldt voor de politie. Er moet steeds meer werk worden gedaan met minder mensen. En ook hier is het de samenleving die klaagt: ‘Ga boeven vangen in plaats van boetes uitdelen’. Ze willen wel, maar er is geen tijd. Als werkgever moet je iets doen. De regering heeft bepaald dat er meer geld naar de zorg en