By | Published On: 20 april 2021| Views: 430|

Bestuurlijk leiderschap: zó geef je het vorm en inhoud

Hoe vertaal je een strategie naar concreet resultaat? Dat is dé grote uitdaging van organisaties in verandering. Het vraagt om effectieve top bestuurders. Hoe realiseren ze een winnende strategie, draagvlak, (collectieve) besluitvaardigheid en resultaat? Er zijn boeken over vol geschreven, maa wat is bestuurlijk leiderschap nu precies? En wat zijn de gedragskenmerken van succesvolle bestuurders? In deze blog vat ik de inzichten samen uit recent onderzoek naar effectief bestuurlijk leiderschap.

Wat is bestuurlijk leiderschap?

Onder bestuurlijk leiderschap verstaan we de vaardigheid om een strategie te vertalen naar een resultaat én naar een positieve cultuur binnen en rondom de organisatie.Dat vraagt om het kunnen realiseren van (collectieve) besluitvaardigheid en het faciliteren van een draagvlak voor verandering.

Kenmerken van bestuurlijk leiderschap zijn:

Richting en ruimte geven, dan wel vragen om resultaat en rekenschap

Bestuurlijk leiderschap is intern én extern gericht. Je moet de interne organisatie runnen (strategie, koers) en oog houden voor ontwikkelingen in de externe omgeving.

Samenspel organiseren en vitale coalities vormen

Elke organisatie is ingebed in een groter netwerk. Externe gerichtheid is dus belangrijk, voor zowel grote als kleine organisaties.

Weloverwogen kiezen voor een veranderaanpak

Maak de juiste keuzes voor het implementeren van de verandering. Doe dit stap voor stap. Van Verkennen en Vormgeven naar Verwezenlijken en Vernieuwen.

Resultaten zichtbaar maken en successen vieren

Transparantie is belangrijk. Want alleen als anderen weten hoe het gaat, behoud je draagvlak. Dat geldt voor elke organisatie.

Aristoteles, de onbetwiste leiderschaps