By | Published On: 20 april 2021| Views: 791|

Hóe implementeer je een nieuwe strategie wél succesvol?

De wereld om ons heen verandert snel. En de wereld blijft veranderen. Continu. Dat stelt nieuwe eisen aan leiderschap. Leiderschap waarbij je werkelijk waarde toevoegt aan de organisatie en aan de omgeving waarin je opereert. Waardecreërend leiderschap. Daarbij gaat het niet meer alleen om economisch gewin, maar ook om het behalen van ecologisch verantwoorde en sociaal rechtvaardige resultaten. Complex? Best wel. Dat lukt dus alleen als je samenwerkt met mensen en organisaties met diverse opvattingen. Hóe maak je hier werk van? De route naar succesvolle verandering omvat vier fasen. In deze blog meer over fase 3: Verwezenlijken.

Fase 3: Verwezenlijken

In fase 1 keek je naar de context van je organisatie. Hoe ziet de omgeving eruit? Wat verandert er? Hoe ontwikkelt zich de concurrentie, de samenleving en de wetgeving? En wat vraagt dat van de omgeving van jouw organisatie? In fase 2 (Vormgeven) maakte je een visie en strategie voor de eigen organisatie. Deze fase is het meest essentieel, want hierin maak óf breek je de implementatie. Weinig organisaties komen tot goede implementatie. Dat komt omdat organisaties meestal heel veel tijd besteedt aan strategie en te weinig aan de uitvoering: 80-20. Bovendien maken organisaties veelal geen gerichte keuzes; ze willen té veel. De valkuilen hierbij zijn dat de samenwerking ineffectief is, omdat mensen onvoldoende worden betrokken. Een ander risico is dat de kloof tussen oude en nieuwe werkprocessen niet wordt overbrugd.

De vraag is dus: hoe kom je wél tot een goede verwezenlijking van de strategie? Dat staat centraal in fase 3 van de route naar succes: Verwezenlijken. In deze fase zie je erop toe of de gemaakte afspraken tussen partijen worden nagekomen. De rekenmeesters en verbinders maken plaats voor de uitvoerders. Immers, het implementeren van een strategie vraagt om andere capaciteiten. Het vraagt erom dat je heel gefocust toewerkt naar resultaat. Dat je transparant bent over je resultaten. En dat je een team om je heen verzamelt met mensen die het aandurvenmedeverantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen handelen en voor de geboekte resultaten. En ook voor wat niet goed gaat.

Harde én zachte aanpak

In deze fase van het Verwezenlijken is het essentieel dat een harde en een zachte aanpak hand in hand gaan. Want enerzijds heb je te maken met de harde componenten van de strategie: de beoogde doelen en resultaten en de activiteiten die hiervoor nodig zijn. Maar je implementeert deze strategie alleen succesvol als je ook oog hebt voor de zachte componenten van de cultuur. Zoals waarden en gedrag.