Home » Gemotiveerd aan het werk. Zó zorg je voor betrokken medewerkers

Gemotiveerd aan het werk. Zó zorg je voor betrokken medewerkers

Motivatie in het werk is belangrijk. Want gemotiveerde medewerkers hebben meer plezier in het werk en werken beter samen. En samen behalen ze doelen. Kortom, een gezonde dosis werkmotivatie is goed voor medewerker, team en organisatie. Heel belangrijk dus dat de werkomgeving bijdraagt aan werkmotivatie en betrokkenheid. De vraag is alleen: hoe schep je zo’n stimulerende omgeving?

Vrijwel iedereen houdt ervan om te werken. We worden graag ingezet op onze talenten en zijn graag van waarde. Dat geldt ook voor oudere medewerkers. Ook zij voelen zich graag waardevol. Kortom, medewerkers staan in de startblokken om het beste uit zichzelf te halen. Hoe hard ze vervolgens daadwerkelijk gaan lopen? Deels hangt dat af van henzelf, deels van de organisatie. Enkele aandachtspunten:

1. Werk aan binding (met de organisatie en met de doelen)

In hoeverre voelen medewerkers zich verbonden met de organisatie en de organisatiedoelen? Heel belangrijk! Laatst was – op een vrijdag – mijn CV-ketel kapot. We hadden geen warm water. Ik belde het bedrijf dat de ketel had geïnstalleerd. Ik kreeg een monteur aan de lijn en legde hem het probleem uit. Hij zei: ‘Maar waarom belt u mij?’ Ik antwoordde: ‘Omdat jullie de ketel hebben geplaatst.’ Waarop hij reageerde: ‘Dat kan niet, want wij werken alleen in Nijkerk.’ Afijn, de monteur kwam niet. Een dag later belde ik het bedrijf opnieuw. Toen kreeg ik een andere monteur aan de lijn. Hij zei: ‘Natuurlijk kom ik, want dat kan natuurlijk niet, geen warm water.’ Kijk, deze monteur had de motivatie. En dan doe je aan klantenbinding. Je realiseert doelen en het hele team presteert beter.

2. Geef aandacht

Maar hóe zorg je voor gemotiveerde medewerkers? Onder meer door hen oprechte aandacht te geven. Daar gaat het vaak al fout. We zijn geneigd de mensen te vergeten en te kijken naar het werk dat moet gebeuren. Als ik ’s morgens binnenkom, zeg ik: ‘Goedemorgen, hoe is het met je?’ En ik meen dat ook. Want als er thuis iets is, dan moet iemand dat kwijt kunnen. Veel mensen denken: ‘Mijn collega’s hebben niets met mijn privésituatie te maken. Maar ik kijk daar anders tegenaan. Ik geloof namelijk niet dat je privé en werk kunt scheiden. Dat moet je ook niet willen. Want hoewel je op het werk andere verantwoordelijkheden hebt, moet je jezelf kunnen zijn. Dán werk je prettig.

3. Geef waardering en erkenning

Belangrijk is ook om iedere medewerker te waarderen om wat hij of zij doet. Ook dat wordt vaak vergeten. We denken al gauw: je krijgt er toch voor betaald? Maar je kunt ook dankjewel zeggen en een medewerker waarderen om wat hij of zij doet. Probeer aandacht te geven aan iedere medewerker, in het besef dat iedereen een bepaalde taak heeft binnen de organisatie en in deze wereld. Iedere taak is van waarde. Iedereen doet ertoe.

4. Fouten maken mag, vier de successen

We leven in een samenleving waarin we hoge eisen stellen aan elkaar. Veel mensen zijn daardoor bang om fouten te maken in het werk. Dat is niet goed. Je moet fouten kunnen maken zonder dat je daar direct op wordt afgerekend. Want dat is natuurlijk heel demotiverend. En het werkt onzekerheid in de hand. Wie geen fouten maakt, heeft niet gewerkt en ontwikkelt zich niet. En vier de successen. Bijvoorbeeld als je een nieuw project binnenhaalt of een project goed hebt afgerond.

5. Niet de regeltjes, maar de mens centraal

Elke organisatie hanteert regels; cao-regels en organisatieregels. De neiging bestaat om in alle situaties strikt uit te gaan van deze regels. Maar daarmee staat de medewerker dus niet centraal. Ik vind: regels zijn er als leidraad, niet als dwingend instrument. Want daarmee ga je voorbij aan de context van situaties. Een voorbeeld: de een vraagt zorgverlof aan voor een kind dat de griep heeft. Een andere medewerker doet een beroep op deze regeling omdat zijn of haar kind terminaal ziek is. Dezelfde regel, een totaal andere context. Dat vraagt om een andere toepassing van deze regeling. En het vraagt om een nieuwe leiderschapsmethode: waardecreërend leiderschap.

Bonustip: maak mensen bewust van het gezamenlijke belang

Waarom werk je? Voor wie? En met welk doel? Iedereen vindt dat belangrijk om te weten. Neem medewerkers daar dus in mee. Als je hen bewust maakt van het gezamenlijke belang, prikkelt dat hun intrinsieke motivatie. Bovendien stimuleert dat de onderlinge samenwerking. Immers, als je samen werkt aan hetzelfde doel, dan zorgt dat voor onderlinge binding.

Lees meer over duurzaam personeelsbeleid

Ieder mens gedijt bij aandacht, waardering en erkenning. En natuurlijk zijn er nog tal van zaken die de motivatie en betrokkenheid van medewerkers helpen te vergroten. Zoals goede ontwikkelmogelijkheden, toekomstperspectief en arbeidsvoorwaarden. Dit alles bij elkaar zorgt voor een duurzaam personeelsbeleid. Wil je daar meer over lezen? Download dan ons e-book ‘Wijs met grijs’, met tips en achtergronden over het benutten van de kracht van oudere medewerkers.

Zijn er in jouw organisatie oudere werknemers die binnenkort met pensioen gaan? Of ben je benieuwd wat Essenburgh nog meer voor je kan betekenen? Kijk dan ook eens bij onze pensioen in zicht trainingen.

Avatar foto
Ans Withaar

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Checklist Pensioen in zicht
De belangrijkste aspecten van met pensioen gaan op een rij!

Download nu
rawpixel-727601-unsplashZó borg je de organisatieverandering én blijf je vernieuwen
Blog 17 PREMSValue-based healthcare door de ogen van de patiënt: PREM integrale zorg

SPECIAAL VOOR JOU