By | Published On: 20 april 2021| Views: 714|

Leiderschap bij verandering: 6 managementstijlen

De uitdagingen van vandaag zijn uitdagend en vaak complex. Dat vraagt om een organisatie die in staat is te veranderen. Welk leiderschap past bij welk type uitdaging? Er zijn nogal wat managementstijlen. En dat is maar goed ook, want het moderne management is het one-size-fits-all-model van de traditionele topdown-organisaties allang ontgroeit. In deze blog beschrijven we 6 managementstijlen. Ofwel: 6 leiderschapsstijlen bij verandering. Neem de tijd om ze tot je te nemen. En de vrijheid en de creativiteit om ermee aan de slag te gaan.

6 verschillende leiderschapsstijlen

Begin jaren 2000 presenteerde Daniel Goleman het idee van de 6 leiderschapsstijlen. Het gaat niet zozeer om dat strikte aantal van 6 stijlen, maar vooral om de diverse benaderingen. Want vrijwel niemand houdt zich aan één specifieke stijl. Immers, het gaat niet om systemen en theorieën, maar om mensen. Goede leiders kennen de regels en weten wanneer ze die moeten doorbreken. Ze weten welke managementstijl past bij welke situatie en bij welk team. En wanneer ze de teugels moeten vieren of aantrekken.

Het gaat om déze 6 leiderschapsstijlen:

Type 1: Aristocratische managementstijl

Bij deze zeer strikte managementstijl neemt de manager de volledige controle over, en verantwoordelijkheid voor, een situatie. Voor de meeste organisaties is dit een ouderwetse en dus ongeschikte top-down managementstijl. Want een aristocratisch leider doet weinig om de creativiteit van medewerkers te benutten en de groei te bevorderen. Deze managementstijl brengt ook veel kosten met zich mee qua planning, communicatie en overzicht. Want je moet een heel compliance-systeem optuigen en beheren om te controleren of iedereen doet wat die moet doen. Dat heet: bureaucreatie. En dat is per definitie inefficiënt.

De aristocratische leiderschapsstijl is wel heel geschikt als de medewerkers weinig of geen ervaring hebben. Naarmate het team vaardiger en betrouwbaarder wordt, kun je je methode verschuiven naar een meer flexibele leiderschapsstijl. De aristocratische leiderschapsstijl is ook belangrijk voor organisaties die werken met een hoog risico.

Is dit het geval bij jouw organisatie? Stel duidelijke en directe doelen voor het team. Zorg dat de teamleden weten hoe ze jouw instructies moeten opvolgen en uitvoeren en wat ieders rol is. Zorg ook dat ze hiervoor de middelen hebben.

Type 2: Affiliatieve managementstijl

Heb je te maken met een volledig nieuw team? Of met een team dat de laatste tijd veel tegenslag kent? Dan is de affiliatieve managementstijl een heel geschikte vorm van leiderschap bij verandering. Want daarmee bevorder je de verbinding, de harmonie en het vertrouwen tussen teamleden. Deze stijl is dus ook heel geschikt bij conflicten tussen teamleden die de resultaten van een team in de weg staan. Een affiliate leider geeft complimenten en houdt het moreel hoog.

Heb je te maken met de reorganisatie van een afdeling? Houd er dan goed rekening mee hoe elk teamlid het best werkt. Geef iedereen de tijd om gewend te raken in zijn of haar rol. Sommige mensen vallen terug in de comfortzone. Anderen zien zo’n transitie als kans voor een snelle verandering. Als manager is het belangrijk dat je mensen helpt om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Affiliate leiders beseffen dat verandering en het creëren van groepscohesie tijd kost. Ze begrijpen dat iedereen zich een beetje ongemakkelijk moet voelen, maar letten erop dat mensen zich gezien en gewaardeerd blijven voelen. Er zijn mensen die aangeven dat deze managementstijl leidt tot mindere teamprestaties. Dit omdat er minder strak wordt gestuurd op de uitkomsten. Daar is iets voor te zeggen. Gebruik deze stijl daarom spaarzaam. En schakel over op e