By | Published On: 20 april 2021| Views: 126|

Van werkdruk en werkstress en werkgeluk

Het is beroepsziekte nummer 1: werkstress. Dat is vervelend voor de medewerker zelf.

En omdat dit ten koste gaat van de productiviteit, is dit nadelig voor de werkgever. Het is dus voor iedereen goed dat je als HRM-er werk maakt van gezond werken. Hoe kunnen medewerkers hun werk doen zonder teveel fysieke en psychische belasting? In deze blog ontdek je de 5 soorten stresssituaties. En wat je kunt doen om het werkgeluk te bevorderen.

Liefst 7.555.000 verzuimdagen per jaar in 2016

Eerst de cijfers. Uit TNO Monitor blijkt dat in 2016 liefst 1 miljoen werknemers (een op de zeven) last had van burn-outklachten. Liefst 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. In totaal gaat het jaarlijks om 7.555.000 verzuimdagen. De verzuimkosten voor de werkgevers bedroegen in 2016 liefst 1,8 miljoen euro. Gelukkig blijkt uit dezelfde TNO Monitor dat steeds meer werkgevers beleid hebben om werkstress aan te pakken.

5 soorten werkstress-situaties om op te letten

De vraag is natuurlijk: hóe pak je de werkstress het best aan? Natuurlijk door daarover vroegtijdig in gesprek te gaan met de medewerker. Daarvoor is het wel belangrijk dat je weet om wát voor werkstress-situatie het gaat. We onderscheiden er vijf:

Overwerkte ondergeschikte

Medewerkers hebben een bepaalde mate van vrijheid nodig in hun werk. De vrijheid om de eigen taken in te delen en om zelf bepaalde beslissingen te nemen. Daarbij is het belangrijk dat het werk aansluit op de eigen kennis, kunde en interesses. Echter, de realiteit is dat veel medewerkers te weinig vrijheid ervaren. De energie lekt weg, wat zorgt voor werkstress. Als dit te lang doorgaat, ligt een burn-out op de loer. Signaleer je als HRM-er zo’n situatie? Bespreek dit dan zo vroegtijdig mogelijk met de medewerker en diens leidinggevende. Wat vindt de medewerker belangrijk in het werk? En hoe werkt hij of zij graag? Een kleine verandering kan al veel effect hebben.

Doorzetten ondanks frustratie

Je werkt heel hard, maar krijgt weinig waardering. En al helemaal geen opslag of promotie. Dat is natuurlijk frustrerend. Het slurpt energie, zorgt voor werkstress en kan uiteindelijk leiden tot een burn-out of een bored-out. Datzelfde geldt voor frustraties over bijvoorbeeld slechte communicatie, nutteloze vergaderingen, gebrekkige samenwerking en onduidelijke taakomschrijvingen.

Ook hiervoor geldt: maak dit bespreekbaar met de medewerker zelf en met diens leidinggevende. Wat leeft er precies bij deze medewerker? En wat kun je samen veranderen?

Slaaf van de techniek

Technische middelen zijn handig. Je smartphone en je laptop zorgen ervoor dat je lekker kunt werken. Het nadeel kan zijn dat je overal en altijd bereikbaar bent. De scheidslijn tussen werk en privé vervaagt. Als je altijd bereikbaar bent, dan levert dat stress op. Reden waarom in meerdere landen in Europa het recht op onbereikbaarheid bestaat. Voor heel veel mensen is dit een herkenbaar probleem. Het is goed om daar als HRM-er beleid op te maken.

Slachtoffer van pesten

Een beetje plagen moet natuurlijk kunnen. Anders wordt het als een medewerker stelselmatig het gevoel heeft dat hij wordt gepest. Het gaat hier dus om een werkelijkheid die wordt ervaren. Want wat de één beschouwt als plagen, ervaart een ander als pesten. Het pestgedrag kan uiteenlopen van negeren en buitensluiten tot imiteren en belachelijk maken of zelfs schreeuwen of fysieke intimidatie. Ook het moeten uitvoeren van zinloze taken en opzettelijk verkeerd beoordelen vallen onder pesten. Uit onderzoek blijkt dat pesten het meest voorkomt in de sectoren vervoer, industrie en bestuur en het minst in het onderwijs en de ICT.De gevolgen van pesten op het werk: burn-out klachten, verzuim én een hoger risico op betrokkenheid bij een ongeval.

Slachtoffer van alles

Sommige medewerkers klagen over werkelijk alles. Over het werk, de baas, beslissingen die worden gemaakt. Dat gaat ten koste van de werksfeer. Want klagen is besmettelijk. Dat wil je natuurlijk niet.

Sommige van deze klachten zijn beslist terecht. Neem ze dus serieus. Praat erover met de leidinggevende en met de betreffende medewerker. Vaak spelen er achterliggende oorzaken, in het werk óf in de privésfeer. Zoek samen naar goede oplossingen.

9 tips om het werkgeluk te bevorderen

  • Erken dat er stress is onder medewerkersBurn out Stress Essenburgh
  • Maak de situatie bespreekbaar
  • Achterhaal welk patroon de stress in stand houdt
  • Bepaal samen hoe je dit patroon kunt doorbreken

Doorbreek het patroon stap voor stap:

  • Geef mensen aandacht en waardeer hen
  • Deel complimenten uit
  • Vier de successen
  • Wees flexibel waar mogelijk
  • Zet mensen in op hun talenten, want dat motiveert