By | Published On: 20 april 2021| Views: 160|

Netwerkleiderschap – 6 barrieres om te beslechten

Laten we eerlijk zijn: het aloude beeld van dé sterke leider moet hoognodig overboord. In deze complexe wereld volstaat het niet meer dat één leider alle touwtjes in handen heeft. Simpelweg omdat één persoon nooit alle kennis en kunde heeft die nodig is. Netwerkleiderschap wint daarom de laatste jaren sterk aan belang. Maar wat is netwerkleiderschap precies? Waarom is het belangrijk? En wat weerhoudt ons?

Eh, netwerkleiderschap?

Toegegeven, eigenlijk is het woord ‘netwerkleiderschap’ verkeerd gekozen. Het staat zelfs een beetje haaks op het leiderschap zoals dat we dat kennen. En zoals dat binnen de meeste organisaties nog altijd wordt ingevuld. Want bij netwerkleiderschap gaat het in de kern om het slim en effectief kunnen samenwerken in een netwerk. En vanuit die positie invloed uit te oefenen. Geen macht, toch invloed, dát is de gedachte achter netwerkleiderschap. En: gedeelde verantwoordelijkheid.

Wist je trouwens dat de netwerkgedachte oorspronkelijk uit de biologie komt? Ieder mens bestaat uit cellen en organen die met elkaar interacteren. Zij vormen dus netwerken. Eind jaren zeventig kwam de netwerkgedachte in zwang in de psychologie en in de organisatiekunde. Ze is dus niet nieuw. Maar wel urgenter dan ooit, omdat onze samenleving zo complex en verweven is geworden, onder meer door de digitalisering en het internet of things.

Netwerken, met sterke en zwakke