By | Published On: 20 april 2021| Views: 191|

Vitaliteit op de werkvloer: 60 is het nieuwe 40

Zestig is het nieuwe veertig. Toch? Je ziet het om je heen. Verreweg de meeste zestigjarigen staan nog volop in het leven. Ze voelen zich niet oud en ondernemen van alles. Dat geldt dus ook voor de oudere medewerker binnen organisaties. Maar fit en vitaal blijf je niet zomaar. En dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf, maar bijvoorbeeld ook van de werkgever. Hoe zorg jij er als HRM-er voor dat medewerkers fit en vitaal blijven? Welke invloed heb je?

Eerst de cijfers. De leeftijdsopbouw is sinds 1950 flink veranderd. Direct na de Tweede Wereldoorlog was er de geboortegolf. Tot 1965 bleef het aantal geboortes hoog, daarna nam het aantal geboortes behoorlijk af. Veel mensen die net na de oorlog zijn geboren, zijn inmiddels met pensioen. Door dit alles stijgt het aantal 65-plussers enorm. Daarbij komt dat we gemiddeld ouder worden. In 1980 was de gemiddelde leeftijdsverwachting 72 jaar voor mannen en 79 jaar voor vrouwen. In 2017 is dit gestegen tot respectievelijk 80 jaar en ruim 83 jaar. De voorspelling is dat de levensverwachting tot 2060 verder stijgt tot 86,5 jaar (mannen) en 89,9 jaar (vrouwen). En de verwachting is dat zestigjarigen in 2040 langer leven zonder lichamelijke beperking en in goede gezondheid.

Vijf tips voor HRM’ers

HRM-ers krijgen dus te maken met steeds meer oudere medewerkers. En die zijn in toenemende mate gezond en fit. Als HRM-er kun je eraan bijdragen dat oudere medewerkers zich vitaal blijven voelen op de werkvloer. En daarbij gaat het om lichaam én geest. Beide zijn belangrijk. Vijf tips:

Tip 1: Zet mensen in op hun talenten

Voor ieder mens is het belangrijk om te kunnen doen waar hij of zij goed in is. Want daarmee voel je je van waarde. Ook is het goed voor de organisatie. Ik begeleidde ooit een brandweerman. Hij is heel goed in het inplannen en had al meerdere keren aangeven graag te werken op de afdeling planvorming. Na drie jaar kreeg hij eindelijk de kans. Hij is helemaal opgebloeid. En hij is ook nog eens beter geworden als brandweerman. Het is dus belangrijk dat ook oudere medewerkers worden ingezet op hun competenties en zich kunnen blijven ontwikkelen. Ook zij hebben ambities.

Tip 2: Zorg voor een gezond brein

Creëer gezonde uitdagingen op de werkvloer. Uitdagingen die passen bij de talenten, ervaringen en mogelijkheden van de medewerker. Uit onderzoek blijkt dat het voor een oudere medewerker belangrijk is dat het werk uitdagend is en dat er voldoende leermogelijkheden zijn. Blijf daarin dus investeren, ook al hebben oudere medewerkers misschien wat meer tijd nodig om zich nieuwe kennis en competenties eigen te maken. Goed om te weten: oudere medewerkers hechten over het algemeen meer belang aan interessant werk, het kunnen benutten van vaardigheden en het uitvoeren van zinvolle taken die iets bijdragen.

Wil je meer weten over het gezonde brein? Ikzelf las met veel plezier en interesse het boek ‘De tien geboden voor het brein’ van dr. René Kahn. Hierin staan adviezen over het optimaliseren van de hersenen door goed te letten op de leefstijl. Heel leerzaam, ook voor HRM-ers.

Tip 3: Bevorder de socialiteit en de collectiviteit

Natuurlijk, we zijn allemaal druk. En dat gaat als eerste ten koste van de omgang met collega’s. De afgelopen jaren zijn vele personeelsverenigingen gesneuveld. En teambuilding-dagen zijn vaak sterk doelgericht. Dat gaat echter ten koste van de socialiteit en de collectiviteit tussen collega’s. Terwijl het juist zo belangrijk is dat je o