KLANT ERVARING
MASTERCLASS ZORGNETWERK

Anne-Margreet Strijbis, beleidsadviseur en projectmanager bij Harteraad:

“Masterclass geeft inzicht en structuur”

“Harteraad werkt samen met de Hartstichting aan het programma ‘Therapietrouw hartfalen’. Doel is dat het voor mensen met hartfalen gemakkelijker wordt de therapie vol te houden. Onderdeel van het programma is het ontwikkelen van een model patiëntenzorgpad. Een overzicht dat duidelijk maakt hoe de zorg er gemiddeld uitziet en wat ze zelf kunnen doen om de zorg die zij nodig hebben te krijgen. Om dit zorgpad te maken, wilde ik het totaalplaatje begrijpen en aansluiten bij moderne visies op zorg. Daarom volgde ik de masterclass Zorgnetwerken.”

Aldus Anne-Margreet Strijbis. Ze werkt als beleidsadviseur en projectmanager bij Harteraad. Dit is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. De organisatie ondersteunt patiënten en hun naasten praktisch, sociaal en emotioneel. Ook komt Harteraad op voor hun belangen, landelijk en regionaal.

De patiënt in het midden

“Bij veel zorgmodellen loopt het pad van A naar B. De praktijk is anders. Als je hartfalen hebt gaat het soms wat beter en soms weer minder. Soms moet je terug naar het ziekenhuis. Bij dit patiëntenpad past dus het begrip netwerkzorg beter dan ketenzorg. Dit komt overeen met het Regenboogmodel. De patiënt staat in het midden met daaromheen de zorg- en dienstverleners.”

“In de masterclass begonnen we met de vraag: wat zijn de behoeften van de patiënt? We namen hiervoor een denkbeeldige patiënt met hartfalen en meervoudige problematiek als voorbeeld. Uitgaande van de patiëntbehoeften, welke uitkomsten wil je dan behalen? Bijvoorbeeld: minder heropnames in het ziekenhuis. Daarmee ben je als organisatie ook duidelijker in de samenwerking met anderen. Je weet wat de patiënt wil en wat jij wilt bereiken. Dat geeft structuur.”

Samenwerken wel of niet zinvol?

“Een andere eyeopener was dat je in een samenwerking goed onderzoekt of de samenwerking wel aansluit bij onze organisatiedoelen. Komt de samenwerking wel tot iets? Welke afspraken maken we? En delen we samen risico’s, in termen van geld, tijd en inspanning? Te vaak wordt vaag samengewerkt, met als gevolg dat de samenwerking op niets uitdraait of langer duurt dan nodig.”

Business cases

Nu is het de uitdaging om het geleerde in praktijk te brengen en in te bedden in de organisatie. “Ik heb de inhoud van de masterclass uitgelegd aan mijn collega-beleidsadviseurs. Samen be