By | Published On: 20 april 2021| Views: 193|

Leiderschap nieuwe stijl: 5 sleutelvragen om mee te beginnen

Iedereen kent de klassieke leider. De man in pak die zich verschanst in zijn kantoor en alleen bereikbaar is via zijn secretaresse. Dit type leider wordt (gelukkig) met uitsterven bedreigd. De zakenwereld is in beweging, organisatiestructuren veranderen, team-samenstellingen zijn dynamischer en mensen worden kritischer. Wat effectief leiderschap is, verandert daarmee ook. Om mee te kunnen gaan met de maatschappelijke ontwikkelingen en de best passende medewerkers aan te trekken en te behouden, hebben bedrijven behoefte aan “leiderschap nieuwe stijl”. Wat houdt deze nieuwe manier van leidinggeven precies in en hoe begin je ermee? In dit blog leg ik 5 sleutelvragen aan je voor.

Sterk veranderende wereld

Mensen zijn de afgelopen decennia steeds mondiger geworden. Zo zijn klanten tegenwoordig kritischer en willen medewerkers en externe betrokkenen nauwer betrokken worden bij de plannen van het management. Daarnaast zorgt de technologische vooruitgang ervoor dat mensen makkelijker contact met elkaar leggen en zelf kennis vergaren. Waar niet eens zo lang geleden studeren maar voor een klein groepje mogelijk was, heeft inmiddels bijna iedereen toegang tot kennis (al was het maar via Google en online studiemateriaal).

In deze nieuwe situatie komen veel mensen met vragen, zoals: wat vind ik belangrijk en wat wil ik bereiken in dit leven? Hoe pakken we de hedendaagse complexe vraagstukken zo goed mogelijk aan? En wat draag ik als persoon met mijn kennis en ervaring bij? Deze zelfbewuste werknemer heeft een nieuw soort leidinggevende nodig. Iemand die zijn teams aanstuurt vanuit een visie die verder gaat dan winstmaximalisatie.

Leiderschap nieuwe stijl

Waarde creëer je in de economie van de nabije toekomst door als leidinggevende ruimte te geven aan innovatie en creativiteit. Nogal een verschil met de klassieke leider, die zelf het middelpunt van de organisatie was en werknemers zijn innovaties door liet voeren! De nieuwe manier van leidinggeven draait niet meer alleen om een sterke visie en ondernemerschap, maar ook om zelfinzicht en het vermogen om mensen te inspireren en te verbinden.

We noemen dit waardecreërend leiderschap: het kunnen verbinden van mensen en organisaties met verschillende opvattingen, belangen en competenties. Als dit lukt, kun je samen aan de slag om een economisch haalbaar, ecologisch verantwoord en sociaal rechtvaardig resultaat te realiseren, iets wat de klassieke leider nooit in zijn (of haar) eentje had kunnen bereiken.

Leiderschapsvragen om mee te beginnen

Zo’n verandering in leidinggeven is nogal wat! Daarom is het goed om jezelf de volgende vragen te stellen:

1. Waarom zijn wij als organisatie hier op aarde? Hebben wij een nastrevenswaardige doelstelling?

Wat wil je dat er met de organisatieactiviteiten “verdiend” moet worden? Alleen geld? Van waarde is namelijk ook: het beschermen van het milieu, het werken met aandacht voor elkaar en het zorgen voor gelijke kansen voor je medewerkers. Wil je als projectontwikkelaar bijvoorbeeld zoveel mogelijk appartementen zo goedkoop mogelijk opleveren? Of wil je iets bouwen dat lang meegaat, gebruik