By | Published On: 10 juni 2021| Views: 281|

DE KETENZORG IS DOOD, LANG LEVE HET ZORGNETWERK!

De laatste jaren is er onrust rondom de ketenzorg. Het ketenzorgtarief dat huisartsen voor
ketenzorg van de zorgverzekeraar krijgen bovenop het reguliere tarief, staat op de tocht. Ook laait er een inhoudelijke discussie op, want is de ketenzorg, zoals wij die in Nederland hanteren, wel echte ketenzorg? En past het model wel in de huidige praktijk waarin we steeds meer mensen zien met multimorbiditeit en een complexe zorgvraag?

Geen hele-ketenzorg maar halve-ketenzorg

Bij ketenzorg (disease management) zijn de verschillende schakels van zorgverlening zodanig op elkaar afgestemd dat er een samenhangend aanbod ontstaat, uitgaande van de klachten en behoeften van de patiënt. Het concept kwam in de jaren ’80-’90 vanuit de VS overgewaaid en werd in Nederland toegepast in de eerste lijn voor patiënten met chronische ziekten, zoals diabetes type 2, cardiovasculaire problematiek en COPD. De tweede lijn werd echter niet in de financiering van de keten meegenomen. Hierdoor is er in Nederland feitelijk geen sprake van ketenzorg, maar van halve-ketenzorg. Is dat erg? Ja, want daardoor behalen we niet de gewenste resultaten op het gebied van kwaliteitsverbetering en kostenbesparing. In Nederland zien we, daar waar ketenzorg wordt toegepast, stijgende kosten en slechts een minimale verbetering op een aantal kwaliteitsindicatoren. In landen als de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland zijn daarentegen wel duidelijke, positieve effecten aangetoond. Daarvoor is een simpele verklarin