By | Published On: 20 april 2021| Views: 139|

Invloed uitoefenen als leider? Leer van de breinwetenschap

Hoe krijg je als leider meer invloed op mensen en situaties? De breinwetenschap biedt waardevolle handvatten.

Want het menselijk brein is fascinerend. En werkt soms verrassend anders dan we denken. Als je weet hoe wij mensen denken en doen, slaag je er beter in om invloed uit te oefenen. Niets mis mee, mits je dit ethisch verantwoord doet. We geven je graag een stoomcursus.

De kracht van invloed: 4 processen

Wil je als leider meer invloed kunnen uitoefenen? De kracht van invloed hangt samen met de volgende vier processen:

Bias: je vooringenomenheid

Je herkent het vast wel: zodra je iemand de hand schudt, weet je of je met deze persoon wel of niet door één deur kan. Je oordeel is geveld, in luttele seconden. Je bent niet de enige. Want of dat nou goed of fout is, werkelijk ieder mens heeft vooroordelen. En iedereen laat zich beïnvloeden door de eigen vooroordelen. Dat laatste is een interessante. Want als je je laat leiden door je vooroordelen, dan kan dat nadelig uitpakken in de relatie tot de ander. Dat kan ten koste gaan van je invloed als leider. Vraag jezelf dus af: Waarom heb ik deze vooringenomenheid? Klopt die? En hoe kan ik die nog beïnvloeden? Heb je dat helder? Dan kan je dat helpen bij het vergroten van je invloed.

Elementaire processen (vaak onbewust)

Waarom denk ik zoals ik denk? En waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Dat heeft te maken met de waarden die je van huis uit meekreeg. Je komt vaak achter deze elementaire processen bij jezelf en in een team als er een nieuwe medewerker komt. Want dan moet je die medewerker uitleggen waarom je doet zoals je doet. Het zet je tot nadenken en tot zelfreflectie.

Een voorbeeld: ik ben christelijk opgevoed. Wij mochten op zondag niets kopen. Mijn man, die rooms-katholiek is opgevoed, mocht dat wel. Toen we voor het eerst samen op vakantie gingen, kocht ik op zaterdag twee stokbroden: eentje voor de zondag. Mijn man begreep daar niets van. Waarom moesten we oud brood eten op zondag? Ik ging toen bij mezelf nadenken: waarom doe ik het eigenlijk zo? Daar kom je achter door relaties aan te gaan met anderen en open te staan voor hen. Als je als leider inzicht hebt in je eigen elementaire processen, dan kun je bekijken hoe je iemand het best kunt beïnvloeden, op integere wijze en aansluitend bij de waarden van die persoon.

Cognitieve processen: je vooroordelen beïnvloeden

Zoals ik zal zei: iedereen heeft vooroordelen. Het mooist zijn de onderzoeken naar de diversiteit in Nederland. We roepen allemaal dat we zo tolerant zijn, maar in werkelijkheid ligt dat anders. Logisch dus dat ook jij al