Home » Nieuwe pensioenwet: minder pensioen? – Dit moet je weten
By | Published On: 20 april 2021| Views: 291|

Nieuwe pensioenwet: minder pensioen? – Dit moet je weten

Na meer dan 10 jaar is er eindelijk een akkoord bereikt over het aannemen van een nieuwe pensioenwet. Hetnieuwe pensioenstelsel zal – naar alle waarschijnlijkheid – vanaf 1 januari 2022 in werking treden. Maar wat gaat er allemaal veranderen? En wat betekent dit voor pensioenfondsen en pensioenregelingen van werkgevers en werknemers? In dit artikel zetten we de belangrijkste punten uiteen en bieden we tips hoe je goed voorbereid je pensioen in kunt gaan.

De nieuwe pensioenwet

Na jaren van onderhandeling is er door de overheid in samenwerking met werknemers- en werkgeversorganisaties een nieuw pensioenakkoord gesloten. In deze pensioenwet zijn nieuwe afspraken m.b.t. pensioenen en AOW opgenomen. Het doel van deze hervormingen is het transparanter, persoonlijker en concreter maken van het pensioenstelsel. Daarnaast is het van belang dat het pensioenakkoord aansluit bij de huidige tijd. Een tijd waarin werknemers niet meer jarenlang voor dezelfde werkgever werken, eerder stoppen met werken of juist langer doorgaan en de levensverwachting hoger is. Naar alle waarschijnlijk zal de nieuwe regelgeving m.b.t. pensioenen – de Pensioenwet – vanaf 1 januari 2022 gefaseerd in werking treden. De pensioenfondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties en verzekeraars hebben tot 2026 de tijd om de vernieuwingen in te voeren en zorgvuldig te organiseren.

De nieuwe Pensioenwet

Wat verandert er in de nieuwe pensioenwet?

De nieuwe wet biedt (voormalige) werknemers o.a. de mogelijkheid om ook na de pensionering het pensioen te laten groeien. Met andere woorden: het pensioen zal mee (kunnen) groeien met de economische ontwikkelingen. Wanneer de economie aantrekt, zal het pensioen meegroeien. Maar het omgekeerde is ook mogelijk; wanneer het slechter gaat met de economie, kan er gekort worden op het pensioen. Daarnaast zal in het nieuwe pensioenakkoord de AOW-leeftijd minder hard groeien; van 66 jaar en 4 maanden in 2021 naar 67 jaar in 2024. In het huidige akkoord is dit nog respectievelijk 67 jaar en 67 jaar en 3 maanden. Zie voor een verdere uitwerking van de AOW-leeftijd de website van Rijksoverheid. Ook wordt het binnen de nieuwe pensioenwet mogelijk om bij aanvang van het pensioen eenmalig 10% van het opgebouwde pensioen op te nemen.

Binnenkort met pensioen? Dit moet je weten!

Als jouw pensioengerechtigde leeftijd in zicht komt, is het belangrijk om je goed te laten informeren over hoe jouw pensioen eruit komt te zien – specifiek voor jouw persoonlijke situatie. Wat heb je bijvoorbeeld te besteden, wat zijn de consequenties van de nieuwe pensioenwet voor jouw situatie en wat moet er eventueel nog geregeld worden?

Casus Willem

Wat je als toekomstig gepensioneerde kan doen, lichten we toe aan de hand van een voorbeeld;

Willem is 59 jaar en heeft jarenlang bij dezelfde werkgever in de metaalindustrie gewerkt. Hij heeft volgens de papieren een mooi pensioen opgebouwd, maar maakt zich toch zorgen of hij wel genoeg inkomsten heeft als hij straks met pensioen gaat. Met de regelgeving van de nieuwe pensioenwet mag Willem in de zomer van 2029 met pensioen. Hij heeft dus nog zo’n 8 jaar om te sparen voor zijn pensioen. Hij gaat op zoek naar mogelijkheden om zijn pensioen eventueel aan te vullen.

Willem heeft verschillende mogelijkheden. De te verwachten economische groei zal waarschijnlijk 2% extra pensioen per jaar opleveren, maar ook dit kan jaarlijks veranderen. Onder andere door de huidige econo