By | Published On: 20 april 2021| Views: 850|

Zó borg je de organisatieverandering én blijf je vernieuwen

De wereld om ons heen verandert snel. En de wereld blijft veranderen. Continu. Dat stelt nieuwe eisen aan het leiderschap. Leiderschap waarbij je werkelijk waarde toevoegt aan de organisatie en aan de omgeving waarin je opereert. Waardecreërend leiderschap. Daarbij gaat het niet meer alleen om economisch gewin, maar ook om het behalen van ecologisch verantwoorde en sociaal rechtvaardige resultaten. Complex? Best wel. Dat lukt dus alleen als je samenwerkt met mensen en organisaties met diverse opvattingen. Hóe maak je hier werk van? De route naar succesvolle verandering omvat vier fasen. In deze blog meer over fase 3: Vernieuwen.

Fase 4: Vernieuwen

In fase 3 (Verwezenlijken) keek je naar de context van je organisatie. Hoe ziet die omgeving eruit? Wat verandert er? Hoe ontwikkelt de concurrentie, de samenleving en de wetgeving? En wat verlangt de omgeving van jouw organisatie? Op basis daarvan bepaalde je een heldere visie en strategie voor je eigen organisatie. In fase 3 implementeerde je dit plan binnen de organisatie. Maar daarmee ben je niet klaar. In deze fase 4 staat centraal: het borgen en op koers houden van de cultuurverandering, totdat de economische, ecologische en sociale doelen zijn bereikt. En blijf opletten, want de wereld om je heen blijft natuurlijk veranderen. Vernieuwen is de nieuwe constante!

Waardecreërend leiderschap kenmerkt zich in deze fase vooral door het inzichtelijk maken van het verband tussen het gedrag van de betrokken organisaties, teams en mensen en de gerealiseerde uitkomsten. De belangrijkst taken: het consolideren van de veranderaanpak en het beheren van processen. Blijf mensen waarderen en motiveren. Daardoor blijven zij gemotiveerd om de beoogde innovatie te realiseren. Wat minder goed gaat, kan worden bijgestuurd. Er zijn immers effectieve nieuwe werkprocessen geïmplementeerd. En zoals gezegd: houd oog voor veranderingen.

Onderhouden, Beheren, Overdragen

De vierde fase ‘Vernieuwen’ omvat drie stappen: Onderhouden, Beheren, Overdragen:

Onderhouden & Beheren

In fase 3 heb je de strategie verdeeld in een aantal projecten. Deze projecten succesvol geïmplementeerd. En de successen zijn gedefinieerd. Kortom: je project is afgerond. Nu is het belangrijk om de verandering goed te borgen in de organisatie of binnen het samenwerkingsverband. Heel belangrijk, want het risico in deze fase is, dat partijen te snel terugtrekken, nog voordat alle economische, ecologische en sociale doelen zijn bereikt. Dit leidt ertoe dat de innovatie niet duurzaam wordt geïmplementeerd. Met als gevolg dat de overdracht naar en het draagvlak bij andere partijen in het geding komt. Blijf de vernieuwing dus onderhouden.

Het is belangrijk om een goed integratieplan te hebben. Je voorkomt ermee dat veranderprojecten en programma’s als papierentijgers in de kast verdwijnen. Vervolgens is het ook belangrijk om de situatie te blijven boordelen aan de hand van dit plan. In hoeverre is het nieuwe werkproces goed ingebed in de bestaande bedrijfsvoering? Ons advies: hanteer hierbij een effectieve en heldere methode, die ervoor zorgt dat teamleden de processen in deze fase zelfstandig kunnen borgen.

Sommige onderdelen van het nieuwe werkproces zullen snel behoren tot de standaard routine, andere processen slijten minder gemakkelijk in. Dus:

Blijf ondersteuning bieden

Ondersteun mensen in het goed uitvoeren van de nieuwe werkwijze en de nieuwe taken. Blijf dus persoonlijke en oprechte aandacht houden voor mensen.

Blijf investeren in de kennis en kunde

In het verlengde hiervan: zorg dat mensen de skills hebben voor hun taken. Ondersteun met training, opleiding en coaching. En heb persoonlijke aandacht voor de behoeften van iedere medewerker.

Blijf de verandering en de resultaten monitoren

Liggen we nog op koers? Boeken we de resultaten die nodig zijn? En waar moeten we misschien bijsturen? Kortom: blijf de verandering en de resultaten monitoren.

Blijf successen delen

Blijf je mensen meenemen in de organisatieverandering. Zo houd je hen betrokken, gemotiveerd en toegewijd. Deel geboekte resultaten en – heel belangrijk – vier successen. In de waan van de dag wordt dat laatste vaak vergeten.

Overdragen

Hoe draag je de verandering over aan de organisatie en aan de betrokken mensen? Dat hangt helemaal af van het onderwerp en het type organisatie . Gaat het om een nieuwe product of dienst? Dan kun je ervoor kiezen om een aparte business unit op te zetten en de betrokkenen aandelen te geven. Daardoor vo