Home » Hoe werkt pensioen in eigen beheer?
By | Published On: 23 augustus 2022| Views: 31|

Hoe werkt pensioen in eigen beheer?

Tot medio 2017 had een directeur-grootaandeelhouder van een bedrijf of onderneming de mogelijkheid om voor zichzelf in eigen beheer pensioen op te bouwen binnen de BV of vennootschap. De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen heeft hier een einde aan gemaakt. Het is niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen sinds deze wet van kracht is. Wanneer een directeur-grootaandeelhouder gebruik had gemaakt van de regeling om pensioen op te bouwen in eigen beheer, dan waren er na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet tot 1 januari 2020 een tweetal mogelijkheden.

1) In eigen beheer opgebouwd pensioen handhaven en bevriezen

Eén van de mogelijkheden was om het pensioen om te zetten in een oudedagsvoorziening. De pensioenwaarde blijft dan wel op de balans staan, maar er zijn nieuwe regels van toepassing. Zo wordt bijvoorbeeld de rente aangepast naar de actuele marktrente.

Lees hier meer over opgebouwd pensioen handhaven en bevriezen

2) In eigen beheer opgebouwd pensioen prijsgeven tot de fiscale balanswaarde (afkopen)

Het opgebouwd pensioen prijsgeven tot de fiscale balanswaarde hield in dat de directeur-grootaandeelhouder het opgebouwde pensioen in één keer kon afkopen en over de ontvangen pensioenuitkering inkomstenbelasting moest betalen. Hoe eerder men dit deed, hoe meer korting op de waarde van het pensioen men kreeg.

Na afkoop stond er geen pensioenvoorziening meer op de balans van de BV/onderneming en na afdracht van de inkomstenbelasting werd het nettobedrag uitgekeerd aan de directeur-grootaandeelhouder. Inmiddels is het afkopen van opgebouwd pensioen in eigen beheer niet meer toegestaan.

Lees hier meer over opgebouwd pensioen prijsgeven tot de fiscale balanswaarde

Pensioen & Financiën

Het pensioenstelsel en de regels m.b.t. verschillende pensioenregelingen zijn onderhevig aan verandering. Wat nu mogelijk is, kan in de toekomst niet meer van toepassing zijn. Zie ook het voorbeeld m.b.t. pensioen in eigen beheer opbouwen.

Het is van belang dat je je goed laat informeren over je (toekomstige) financiën.

Essenburgh adviseert je graag m.b.t. jouw financiën en financiële planning. We helpen je graag om de complexe materie eenvoudig en inzichtelijk te maken en de juiste keuzes te maken.