KLANT ERVARING
MASTERCLASS ZORGNETWERK

Jeanine Brink, beleidsadviseur NVLF:

“De masterclass Zorgnetwerk leerde me anders te kijken”

“Bij het ontwikkelen van zorgnetwerken kijken we vaak naar de beperkingen, omdat je redeneert vanuit een bestaande omgeving. De masterclass Zorgnetwerk leerde me om anders te kijken. Wat is er nodig voor deze patiënt? En hoe maken we de samenwerking tussen de betrokken zorgverleners succesvol? Goede zorg is patiëntgericht, effectief en goed voor alle partijen.”

Beleidsadviseur Jeanine Brink werkt bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Dit is de beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. “Willen we in de toekomst goede en betaalbare zorg blijven leveren, dan moet er iets gebeuren. Goede multidisciplinaire samenwerking is daarvoor heel belangrijk. We hebben nu vooral netwerken rond ziektebeelden als afasie en Parkinson. Het is belangrijk dat eerste- en tweedelijns zorgverleners elkaar goed weten te vinden, zodat de patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg krijgt en de zorg ‘zinnig en zuinig’ is. Belangrijk, zeker met de vergrijzing in aantocht.”

Goed adviseren en begeleiden

Jeanine merkt dat binnen de branche veel ontwikkelingen gaande zijn, maar dat iedereen het wiel probeert uit te vinden. “Als beroepsvereniging willen wij onze leden daarover goed kunnen adviseren en begeleiden. Daarom volgde ik samen met een collega de masterclass Zorgnetwerk bij Essenburgh Training & Advies. Pim Valentijn is immers een autoriteit op dat gebied.”

Klantgerichtere oplossingen

“Ik heb veel gehad aan de masterclass. Het Regenboogmodel maakte voor mij duidelijk waarom we er vaak niet in slagen de patiënt echt centraal te stellen. We zitten in een systeem en hebben te maken met organisatiedoelstellingen en vaak andere financieringsbronnen. Als je naar een groot ziekenhuis moet voor onderzoek, dan wordt de patiënt geleefd. De zorgverlener wil wel goede zorg geven, maar dan wel volgens de geldende spelregels van de instelling. Maar wat past er eigenlijk bij de patiënt? Het is zoals Pim zegt: ‘de essentie van persoonsgerichte zorg is dat de verlangens en behoeften van mensen en hun naasten als uitgangspunt worden genomen’.”

Casus en business case

In de masterclass maakten de deelnemers in groepjes een casus. “Wij bedachten Billy, een patiënt met CVA en hartproblematiek. We creëerden een netwerk rondom Billy en vroegen ons af: wat zou Billy willen? Op dag 2 werkten we dit plan verder uit. Wat is er nodig om te komen tot goede zorg voor Billy? Welke stakeholders betrekken we? En hoe ziet de samenwerking eruit? Op dag 3 werkten we de casus uit in een business case. Daarin legden we vast hoe we zorgen voor goede, passende zorg voor de patiënt én een succesvol netwerk dat ook goed is voor alle stakeholders. Dat moet in balans zijn. Als je dat evenwicht vindt, dan heeft het zorgnetwerk een kans van slagen.”

Ben je benieuwd geworden naar de Masterclass Zorgnetwerk van Essenburgh Training & Organisatie? Download hieronder de brochure en kom álles over de training te weten of bekijk hier al onze Betere Zorg trainingen.

E-Boek: Zorgnetwerken die werken

In dit e-boek lees je wat een zorgnetwerk is en brengen we de barrières en oplossingsrichting voor de praktijk in kaart. Op basis van het Regenboogmodel en (inter)nationale best practices.

Ebook Zorgnetwerken die werken

Aanvraagformulier

Download gratis het e-Boek.

DOWNLOAD