Home » Prepensioen
By | Published On: 30 augustus 2022| Views: 36|

Prepensioen

Prepensioen is een vorm van vervroegd ouderdomspensioen en biedt de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken, d.w.z. vóór het bereiken van de AOW-leeftijd. Prepensioen is echter niet voor iedereen mogelijk. Of en vanaf wanneer je eventueel prepensioen ontvangt, hangt af van de sector waarin je werkzaam bent en welke pensioenregeling je hebt. Wanneer je aanspraak maakt op prepensioen stopt dit wanneer je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Vervolgens ontvang je het reguliere ouderdomspensioen.

Prepensioen | Voor wie?

Voor de meeste werknemers in loondienst bestaat de prepensioen-regeling niet meer. Het prepensioen is omgezet naar het ouderdomspensioen, waardoor het ouderdomspensioen hoger is geworden. Alleen werknemers die vóór 2006 prepensioen hebben opgebouwd, kunnen er nog aanspraak op maken. Op Mijnpensioenoverzicht.nl kun je bekijken of je prepensioen hebt opgebouwd.

Geen prepensioen, maar toch met vervroegd pensioen

Wanneer je geen prepensioen hebt opgebouwd of wanneer dit niet is opgenomen in je pensioenregeling, wil dit nog niet per definitie zeggen dat je niet eerder met pensioen kunt gaan. Er zijn vele verschillende mogelijkheden waardoor je toch met vervoegd pensioen kunt gaan. Zo kun je bijvoorbeeld je ouderdomspensioen naar voren halen of misschien heb je nog wel ergens een spaarpotje waarmee je de tijd tussen je huidige leeftijd en de AOW-leeftijd kunt overbruggen.

Om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, is het van belang om je financiële zaken voor je pensioen op een rijtje te zetten.

Door het volgen van een pensioencursus verkrijg je inzicht in hoe jouw financiën er na je pensioen uit komen te zien. Tijdens de Pensioen In Zicht cursus van Essenburgh leer je meer over pensioenopbouw, pensioenplanning en financiële zekerheid na je pensioen en kom je er achter of het voor jou mogelijk is om met vervroegd pensioen te gaan.