By | Published On: 22 februari 2023| Tags: | Views: 10|

Wat is 1e, 2e en 3e lijns zorg?

De gezondheidszorg is voor veel mensen een ingewikkeld systeem, welke zonder inrichting erg onoverzichtelijk is. Daarom zijn er verschillende niveaus van zorgverlening opgesteld. Binnen de gezondheidszorg kun je onderscheid maken tussen de 1e, 2e en 3e lijns zorg. In dit artikel lees je meer over het verschil tussen deze niveaus.

1e lijns zorg

1e lijns zorg is het eerste niveau binnen de gezondheidszorg. Je kunt deze zorg verkrijgen zonder verwijzing en de kennis van de professionals is algemeen, niet specialistisch. Deze zorgverleners werken meestal in de buurt van patiënten en zijn daardoor makkelijk voor de patiënt te bereiken.

Het doel van de 1e lijns zorg is om de gezondheid van patiënten te bevorderen, ziekten vroegtijdig te diagnosticeren en te behandelen en complicaties te voorkomen. Onder de 1e lijns zorg vallen onder andere tandartsen, huisartsen, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en apothekers. De huisarts heeft een belangrijke rol in dit systeem, aangezien deze moet bepalen of er verdere specialistische zorg nodig is.