By | Published On: 20 april 2021| Views: 563|

Hoe creëer je een wendbare organisatie?

In een wereld die steeds minder goed voorspelbaar wordt, is het almaar belangrijker dat organisaties wendbaar zijn. Want wat vandaag werkelijkheid is, is morgen waarschijnlijk alweer achterhaald. Maar hoe krijg je dat voor elkaar, een veerkrachtige en wendbare organisatie zijn?

Volgens BSI, specialist in auditing, certificatie en normering van bedrijven, kenmerkt een veerkrachtige organisatie zich door ‘het vermogen om te anticiperen op, zich voor te bereiden op en zich aan te passen aan opeenvolgende veranderingen en plotselinge onderbrekingen, teneinde te overleven en succesvol te zijn.’

Met behoud van identiteit, kernwaarden en geloofwaardigheid

Veerkrachtige organisaties zijn dus organisaties die voldoende wendbaar zijn om snel te reageren op ontwikkelingen. En om zich snel aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Zónder dat dit ten koste gaat van de eigen identiteit, kernwaarden en geloofwaardigheid. Vooral dat laatste is een hele uitdaging. Want als een organisatie te gemakkelijk meewaait met alle winden, dan bestaat het risico dat ze zich te veel aanpast. En dat ze daarmee de identiteit verliest. Het aanpassen aan de nieuwe situatie is geen doel op zich. Het gaat erom dat je overleeft en succesvol bent.

Continu ontwikkelen

Maar hóe word je een veerkrachtige organisatie? Belangrijk is sowieso om continu in de gaten te houden welke ontwikkelingen er spelen en welke ontwikkelingen eventueel een bedreiging kunnen vormen voor je organisatie. Daarbij speelt vervolgens ook de vraag: heb ik de kwaliteiten aan boord om deze bedreigingen het hoofd te bieden? Dat is een continu proces. Een veerkrachtige organis