Home » Juiste zorg op de Juiste plek: Meten is weten!

Juiste zorg op de Juiste plek: Meten is weten!

Juiste zorg op de Juiste plek (JZOJP) is het nieuwste buzzwoord van bestuurders en beleidsmakers. Niet gek natuurlijk want hetklinkt als een logische en dus aantrekkelijk oplossing voor alle complexe problemen in de gezondheidszorg. De stijgende groep kwetsbare ouderen met dementie, die steeds langer thuis woont? Geen probleem, JZOJP lost dit op. Maar wie verder kijkt dan zijn neus lang is weet dat het niet zo simpel is. Sterker, wat als JZOJP onderdeel van het probleem is? In deze blog leggen we uit wat het probleem van de huidige JZOJP aanpak is en wat er nodig is om dit te doorbreken.

hetklinkt als een logische en dus aantrekkelijk oplossing voor alle complexe problemen in de gezondheidszorg. De stijgende groep kwetsbare ouderen met dementie, die steeds langer thuis woont? Geen probleem, JZOJP lost dit op. Maar wie verder kijkt dan zijn neus lang is weet dat het niet zo simpel is. Sterker, wat als JZOJP onderdeel van het probleem is? In deze blog leggen we uit wat het probleem van de huidige JZOJP aanpak is en wat er nodig is om dit te doorbreken.

Bullshitbingo

De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) klinkt veelbelovend, maar blijkt niet eenvoudig toepasbaar in de praktijk. De eerste resultaten van onderzoek van de NZA laat zien dat circa 70% van de initiatieven mislukt. Onderliggende oorzaak van dit probleem is de zogenoemde Bullshitbingo die de Nederlandse zorg in zijn greep houdt. Streept u maar af op de kaart: Juiste Zorg op de Juiste plek, Zorgnetwerk, zinnige zorg, zorgpaden, 1,5-lijnszorg, substitutie, positieve gezondheid, netwerk geneeskunde, leefstijl geneeskunde etc. Allemaal prachtige simpele termen, die de complexe samenhang in de zorg voor de groeiende groep mensen met complexe problemen zoals dementie verhullen of negeren. Daardoor leveren ze geen van allen een concrete oplossing. Het feit dat iedereen andere definities heeft van en beelden vormt bij het concept JZOP helpt daarbij niet. In de kern gaat het natuurlijk over samenwerken en mensen die dat kunnen in hun eigen teams en buiten hun organisatie, in een context van innovatie en vertrouwen. Het is onduidelijk hoe goed we het nu werkelijk doen.

Weten is meten

Daarom is DementieNet samen met Essenburgh een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de JZOJP voorkwetsbare ouderen enmensen met dementie. Deze samenwerking blijkt vaak nog verre van optimaal in Nederland. Toch zijn er goede internationale voorbeelden die latenNetwerkzorg scan Essenburgh zien dat verbetering van de samenwerking veel positieve gevolgen heeft: kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers ervaren betere kwaliteit van zorg, het is prettiger werken voor de zorgverleners en uiteindelijk kosten-efficiënt. Het onderzoek van DementieNet is erop gericht om te achterhalen wat de bouwstenen zijn voor succesvolle samenwerking in de complexe zorg voor mensen met dementie op basis van het Regenboogmodel. Om dat uiteindelijk ook aan te tonen worden 50 lokale netwerken onderzocht en vergeleken met internationale best practices. De resultaten van het onderzoek helpen om concrete input voor verbeterdoelen voor een succesvolle JZOJP aanpak in Nederland te bepalen.

Doe je mee?

Wil je ook weten hoe jouw zorgnetwerkzorg ervoor staat? Doe dan ook mee aan het onderzoek van DementieNet. Als je meedoet aan het onderzoek krijg je direct inzicht in de prestaties van je netwerk en tips hoe je de samenwerking kan optimaliseren. Wij vragen van jouw netwerk:

  • Deelname aan een online audit zorgnetwerk, eventueel aangevuld met kwalitatieve interviews.

Jouw netwerk krijgt van ons:

  • Rapport met de resultaten en vergelijking met benchmark gegevens.
  • Actieplan en tips om de samenwerking stap voor stap te verbeteren.

Meer weten over het onderzoek? Klik op onderstaande link.

Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Zorgnetwerken die werken
De sleutel tot betere uitkomsten.

60264f3ad787bCollega met pensioen - afscheid in coronatijd
5e975e60bf285Waarom zorginnovatie achterblijft en wat je eraan kunt doen

SPECIAAL VOOR JOU