By | Published On: 20 april 2021| Views: 659|

Tips voor betere samenwerking bij netwerkzorg

De opkomst van zorgnetwerken is een feit. Regionale initiatieven met én voor de patiënt ontwikkelen zich razendsnel. Begrijpelijk, want de zorgvraag verandert. Multimorbiditeit en complexiteit van zorg nemen toe. Tegelijkertijd blijven mensen langer thuis wonen en na een ziekenhuisopname gaan ze zo snel mogelijk weer naar huis. Zorg, behandeling en ondersteuning vinden steeds meer in of dichtbij huis plaats. Dit leidt tot een verschuiving van taken van het ziekenhuis naar de wijk; de huisarts en de wijkverpleegkundige spelen een steeds belangrijkere rol. Ook wordt er een groter beroep gedaan op mantelzorgers. Een andere focus en een nieuwe manier van werken dus, die broodnodig is, maar best wat voeten in aarde heeft. Dat blijkt wel uit de vele initiatieven van netwerkzorg die stranden. Waar ligt dat precies aan? En hoe zorgen we ervoor dat het wel goed gaat?

Wat is netwerkzorg?

Voor we deze vragen beantwoorden, is het goed om eerst kort stil te staan bij wat netwerkzorg precies is. Mensen met complexe problematiek die zorg en ondersteuning krijgen, hebben te maken met verschillende zorg- en hulpverleners, zoals: de huisarts, medisch specialisten, een fysiotherapeut, de wijkverpleegkundige, hulp in de huishouding, de apothe