By | Published On: 20 april 2021| Views: 635|

Wat je moet weten over uitkomstbekostiging

De zorgkosten groeien sterker dan de economie, de kwaliteit van zorg schiet op een aantal vlakken tekort en praktijkvariatie duidt op ruimte voor het verhogen van de doelmatigheid van zorg. Zo staan we er momenteel voor in Nederland. Alles behalve een ideale situatie, die vraagt om een aantal basale veranderingen. Uitkomstbekostiging – betalen voor kwaliteit in plaats van volume van zorg – is er daar één van. De term valt dan ook regelmatig, maar bijna niemand weet exact wat ermee wordt bedoeld. Daar willen we met deze blog verandering in brengen. Ook willen we laten zien wat de consequenties van uitkomstbekostiging zullen zijn voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Marktwerking zonder resultaat

Om grip te krijgen op de stijgende zorgkosten is in 2006 het model van gereguleerde marktwerking ingevoerd. Gereguleerde marktwerking verhoogt de kwaliteit van zorg en drukt de kosten, is het idee. Het gewenste effect is echter uitgebleven. Waarom? Omdat eerste- en tweedelijnszorgaanbi